Đọc tại chỗ

Print
{NỘI DUNG MINH HỌA}

1. Không gian phòng đọc: Thư viện phục vụ 2 Phòng đọc với sức chứa gần 500 chỗ ngồi: Phòng đọc 1 (D106), Phòng đọc 2 (D202).

- Phòng đọc 1 gồm: Khu vực hành lang, Khu vực phòng đọc chính, Khu vực phòng tạp chí lưu, Khu vực dành cho cán bộ giảng viên, sinh viên chất lượng cao và mã ngành ngôn ngữ Anh.

- Phòng đọc 2 gồm: Khu vực đọc báo, Khu vực đọc chính, Khu vực tạp chí mới, Khu vực máy tính.

2. Nội dung kho tài liệu

- Phòng đọc 1 phục vụ: Luận án, luận văn, khóa luận, đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu hội thảo; sách tham khảo về chuyên ngành Khoa học xã hội: chủ nghĩa Mác – Lênin, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, văn học; tạp chí đóng lưu; sách tham khảo tiếng Anh, Pháp.

- Phòng đọc 2 phục vụ: Sách tham khảo các chuyên ngành Luật tiếng Việt và tiếng Anh, sách tiếng Đức, giáo trình các môn học, báo, tạp chí.

3. Cách thức tổ chức kho tài liệu: Phòng đọc được tổ chức theo hình thức kho mở tự chọn. Tài liệu trong kho sắp xếp theo Bảng phân loại và chủ đề.

4. Thời gian phục vụ: Từ thứ hai – thứ bảy: Từ 7h30’ – 19h30’