ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN SỬ DỤNG THƯ VIỆN NGÀY 24/06/2022

Print

Hình thức: Trực tuyến qua ZOOM (link zoom sẽ được gửi qua email mà bạn đọc cung cấp); Thời gian 11h00-12h30 ngày 24/06/2022. Hạn chót đăng ký là 12h ngày 23/06/2022, sau thời gian này thư viện sẽ không nhận thêm lịch đăng ký và gửi email cho những bạn đọc chưa đóng phí cung cấp hình thức đóng tiền trong ngày 23/06/2022.

Link đăng ký :

https://docs.google.com/forms/d/13lLZOqWFKbIrk_d8d5OeGTrA8PKh3x4bQ_XzO6ae_wk/viewform?edit_requested=true