Monday, 22 April 2019
Add one

  DANH MỤC TÀI LIỆU HỘI THẢO, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG    
               
Stt Tên đề tài Tác giả   Năm SL NTT BT
1
Nghiên cứu so sánh người thừa kế theo PL tại VN
ThS Nguyễn Thị Phương Thảo ĐT  cấp trường 2018 3 2 1
2 Các hợp đồng thương mại tự do thế hệ mới của Việt Nam từ chiến lược tham gia đến thách thức khi thực hiện   Hội thảo 2019 1 1 0
3 Đóng góp ý kiến về dự thảo luật hành chính công   Hội thảo 2018 4 2 2
4 Dự thảo luật trưng cầu ý dân ở VN   Hội thảo QT 2015 1 1 0
5 Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài tại toà án Việt Nam Phan Hoài Nam Luận án tiến sĩ 2018 1 1 0
6 Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự VN đối với  người dưới 18 tuổi TS. Lê Huỳnh Tấn Duy ĐT  cấp trường 2017 2 1 1
7 Khoa quản trị-10 năm hình thành và phát triển   Hội thảo 2019 2 1 1
8 Một số vụ kiện về các biện pháp kiểm dịch động thưc vật ThS Nguyễn Thị Thu Thảo ĐT  cấp trường 2018 2 1 1
9 Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật tư pháp ở VN TS. Lê Thị Nam Giang ĐT cấp Bộ 2017 3 2 1
10 Những khía cạnh pháp lý liên quan đến sự kiện TQ hạ đặt giàn khoan HD 981(Bản tiếng Anh)   Hội thảo QT 2014 2 1 1
11 Quy định PL đặc thù về phát triển thành phố HCCM và kinh nghiệm nước ngoài   Hội thảo QT 2018 7 4 3
12 Quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại : Luận án tiến sĩ  Nguyễn Đức Vinh Luận án tiến sĩ 2018 1 1 0
13 Tập quán pháp, tiền lệ pháp và việc đa dạng hóa hình thức pháp luật ở VN TS. Phan Nhật Thanh ĐT cấp Bộ 2014 3 2 1
14 Thực tiễn hợp tác đánh bắt cá trên các vùng biển tranh chấp TS. Ngô Hữu Phước Hội thảo QT 2017 3 2 1
15 Trách nhiệm hình sự cùa pháp nhân theo luật HS Australia và kinh nghiệm cho VN ThS Phan Thị Phương Hiền ĐT  cấp trường 2017 2 1 1
16 Trách nhiệm xã hội của DN trong quan hệ lao động dưới góc độ pháp lý PGS.TS. Trần Hoàng Hải ĐT cấp Bộ 2018 4 2 2
17 Xác định cha mẹ cho con được sinh ra bằng kỷ thuật hỗ trợ sinh sản ThS Ngô Thị Vân Anh ĐT  cấp trường 2018 3 2 1

DANH MỤC SÁCH MỚI THÁNG 03/2019 
             
Stt Tên sách Tác giả Năm xb SL NTT BT
1 Bình luận khoa học Luật tạm giữ, tạm giam Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh (chủ biên) 2018 20 10 10
2 Bình luận khoa học Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự Trung tướng, GS TS Nguyễn Ngọc Anh 2018 20 10 10
3 Chế độ hôn nhân và chế độ tài sản vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình ThS. Qách Văn Dương 2018 20 10 10
4 Cơ chế bảo đảm dân chủ trong hệ thống pháp luật Việt Nam PGS. TS. Nguyễn Bá Chiến (chủ biên) 2018 20 10 10
5 Đạo đức công chức trong thực thi công vụ (tái bản lần thứ nhất) PGS.TS. Ngô Thành Can (Chủ biên) 2018 20 10 10
6 Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam  TS. Nguyễn Bích Thảo 2018 20 10 10
7 Giáo trình luật an sinh xã hội Đại học luật HN 2018 20 10 10
8 Giáo trình luật chứng khoán Đại học luật HN 2018 20 10 10
9 Hệ thống hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam và Trung Quốc (sách chuyên khảo) TS. Lê Trung Kiên 2018 20 10 10
10 Hướng dẫn môn học Xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Phương Hà 2018 20 10 10
11 Luận giải về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo Luật Thương mại Việt Nam Lê Văn Tranh 2018 20 10 10
12 Một số vấn đề pháp lý về nghĩa vụ của người quản lý công ty TS Đỗ Minh Tuấn 2018 20 10 10
13 Nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013 TS. Nguyễn Văn Hiển - NCV. Trương Hồng Quang (chủ biên) 2018 20 10 10
14 Pháp luật bảo hiểm y tế - những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay TS. Phùng Thị Cẩm Châu 2018 20 10 10
15 Pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam TS. Đỗ Thị Dung (Chủ biên) 2018 20 10 10
16 Quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn TS. Nguyễn Văn Quyền - PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn (chủ biên) 2018 20 10 10

Ngày 03/12/2010 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHL thay đổi tên gọi Thư viện thành Trung tâm Thông tin – Thư viện trực thuộc trường Đại học Luật TP.HCM.

Contact

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM
Cơ sở 1: 02 - Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4
Điện thoại:(84).028.39400 989  Ext (161)

Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TPHCM
Điện thoại:(84). 08.62838141  Ext (361)  

Search