DANH MỤC SÁCH MỚI 08/2022

Print
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN   
DANH MỤC MUA NS CTQG - SỰ THẬT
Ngày 30 tháng 8 năm 2022
 
Stt Tên sách Tác giả Giá tiền Năm XB SL Q4 BT
1 Chiến lược phòng ngừa tội phạm: Lý luận và ứng dụng TS. Nguyễn Khắc Hải    431.000 2021 6 3 3
2 Hình phạt tiền trong pháp luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng (sách chuyên khảo) TS. Lê Minh Tùng    215.000 2022 6 3 3
3 Không sử dụng nhựa : Câu chuyện đầy cảm hứng về một chiến dịch môi trường toàn cầu Rebecca Prince-Ruiz và Joanna Atherfold Finn    220.000 2021 6 3 3
4 Lý luận, thực tiễn về các mô hình pháp điển hóa điển hình trên thế giới và những kiến nghị đối với Việt Nam TS. Phí Thị Thanh Tuyền    103.000 2022 10 5 5
5 Những vấn đề cơ bản trong luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới (sách tham khảo) TS. Trần Quang Tiệp    228.000 2022 17 9 8
6 Pháp luật thừa kế ở Việt Nam - Nhận thức và áp dụng PGS. TS. Phùng Trung Tập    273.000 2022 17 9 8
7 Phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế  GS.TS. Đỗ Văn Đại     218.000 2022 10 5 5
8 Tổ chức và hoạt động của các ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh hiện nay (sách chuyên khảo) PGS.TS. Trần Khắc Việt - TS. Nguyễn Hải Yến    146.000 2022 10 5 5
9 Từ thụ yếu quy: Bàn về nạn hối lộ và đức thanh liêm của người làm quan Đặng Huy Trứ     90.000 2022 6 3 3
10 Vấn đề của kinh tế đương đại - góc nhìn từ tư bản luận(sách chuyên khảo) TS. Đồng Văn Phường     95.000 2022 10 5 5
          98 50 48