Thursday, 13 June 2024
Add one

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

          TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN

            Số: 02/TB –TTTTTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2018

                                                                                                                                                 

                                                                                                          THÔNG BÁO

               Về thời gian làm việc tại Thư viện cơ sở Nguyễn Tất Thành và cơ sở Bình Triệu trong dịp Tết Nguyên Đán 2018

Căn cứ vào lịch thi và lịch học của nhà trường, Lãnh đạo Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo về thời gian làm việc phục vụ bạn đọc tại 02 cơ sở như sau:

- Cơ sở Nguyễn Tất Thành và Bình Triệu sẽ đóng cửa nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 05/02/2018 đến hết ngày 25/02/2018;

- Phòng nghiệp vụ A501 (Nguyễn Tất Thành)F201 (Bình Triệu) vẫn mở cửa để tiếp bạn đọc đến trả sách và hỗ trợ tư vấn thông tin đến hết ngày 09/02/2018;

-  Thư viện sẽ mở cửa làm việc trở lại sau Tết Nguyên Đán từ ngày 26/02/2018.

 Lưu ý:

- Từ ngày 26/02/2018 đến 11/03/2018 cả 2 cơ sở Nguyễn Tất Thành Bình Triệu  sẽ chỉ mở cửa phục vụ bạn đọc từ 8h đến 17h.  Thứ 7 đóng cửa không phục vụ.

- Theo quy định của Thư viện bạn đọc đến hạn trả sách trước ngày 09/02/2018 phải trả sách cho Thư viện trước khi về nghỉ Tết Nguyên Đán tại các phòng đọc và phòng nghiệp vụ ở 02 cơ sở. Nếu không trả sách đúng hạn, thì phí trễ hạn sẽ được tính từ ngày 09/02/2018.

- Bạn đọc chú ý theo dõi thông báo được dán ở bảng thông tin trước các phòng đọc hoặc website, fanpage của thư viện để kịp thời mượn trả sách đúng hạn.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Website;                                                  

- Bảng thông báo;

- Fanpage;

- Lưu TV.                                                                                          

                                                        GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

                                                                      (đã ký)

                                                               Trần Hoàng Nga

Ngày 03/12/2010 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHL thay đổi tên gọi Thư viện thành Trung tâm Thông tin – Thư viện trực thuộc trường Đại học Luật TP.HCM.

Contact

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM
Cơ sở 1: 02 - Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4
Điện thoại:(84).028.39400 989  Ext (161)

Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Thành phố Thủ Đức
Điện thoại:(84). 08.62838141  Ext (361)  

Search