Wednesday, 27 September 2023
Add one

THỨ CA 1
7h30-8h10
CA 2
8h15-8h55
CA 3
9h00-9h40
CA 4
9h45-10h25
CA 5
10h30-11h10
CA 6
13h00-13h40
CA 7
13h45-14h25
CA 8
14h30-15h10
CA 9
15h15-15h55
CA 10
16h00-16h40
HAI
04/11
        QTKD44B          
BA
05/11
                   

06/11
        QTKD44B   QTL44A2 (N2) QTL44A2 (N3)    
NĂM
07/11
  HS44A2 HS44A2     QTKD44A QTKD44A QTKD44A QTKD44A  
SÁU
08/11
          HS44B2-N1 HS44B2-N1      

THỨ CA 1
7h30-8h10
CA 2
8h15-8h55
CA 3
9h00-9h40
CA 4
9h45-10h25
CA 5
10h30-11h10
CA 6
13h00-13h40
CA 7
13h45-14h25
CA 8
14h30-15h10
CA 9
15h15-15h55
CA 10
16h00-16h40
HAI
11/11
       HS44A2  HS44A       HS44A1  
BA
12/11
                HS44A1  

13/11
                   
NĂM
14/11
    Lớp lẻ            HS44A1  
SÁU
15/11
                   

Ngày 03/12/2010 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHL thay đổi tên gọi Thư viện thành Trung tâm Thông tin – Thư viện trực thuộc trường Đại học Luật TP.HCM.

Contact

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM
Cơ sở 1: 02 - Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4
Điện thoại:(84).028.39400 989  Ext (161)

Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Thành phố Thủ Đức
Điện thoại:(84). 08.62838141  Ext (361)  

Search