Tuesday, 18 June 2024
Add one

DANH MỤC SÁCH MỚI THÁNG 03/2019 
             
Stt Tên sách Tác giả Năm xb SL NTT BT
1 Bình luận khoa học Luật tạm giữ, tạm giam Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh (chủ biên) 2018 20 10 10
2 Bình luận khoa học Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự Trung tướng, GS TS Nguyễn Ngọc Anh 2018 20 10 10
3 Chế độ hôn nhân và chế độ tài sản vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình ThS. Qách Văn Dương 2018 20 10 10
4 Cơ chế bảo đảm dân chủ trong hệ thống pháp luật Việt Nam PGS. TS. Nguyễn Bá Chiến (chủ biên) 2018 20 10 10
5 Đạo đức công chức trong thực thi công vụ (tái bản lần thứ nhất) PGS.TS. Ngô Thành Can (Chủ biên) 2018 20 10 10
6 Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam  TS. Nguyễn Bích Thảo 2018 20 10 10
7 Giáo trình luật an sinh xã hội Đại học luật HN 2018 20 10 10
8 Giáo trình luật chứng khoán Đại học luật HN 2018 20 10 10
9 Hệ thống hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam và Trung Quốc (sách chuyên khảo) TS. Lê Trung Kiên 2018 20 10 10
10 Hướng dẫn môn học Xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Phương Hà 2018 20 10 10
11 Luận giải về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo Luật Thương mại Việt Nam Lê Văn Tranh 2018 20 10 10
12 Một số vấn đề pháp lý về nghĩa vụ của người quản lý công ty TS Đỗ Minh Tuấn 2018 20 10 10
13 Nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013 TS. Nguyễn Văn Hiển - NCV. Trương Hồng Quang (chủ biên) 2018 20 10 10
14 Pháp luật bảo hiểm y tế - những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay TS. Phùng Thị Cẩm Châu 2018 20 10 10
15 Pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam TS. Đỗ Thị Dung (Chủ biên) 2018 20 10 10
16 Quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn TS. Nguyễn Văn Quyền - PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn (chủ biên) 2018 20 10 10

Ngày 03/12/2010 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHL thay đổi tên gọi Thư viện thành Trung tâm Thông tin – Thư viện trực thuộc trường Đại học Luật TP.HCM.

Contact

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM
Cơ sở 1: 02 - Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4
Điện thoại:(84).028.39400 989  Ext (161)

Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Thành phố Thủ Đức
Điện thoại:(84). 08.62838141  Ext (361)  

Search