Monday, 17 June 2024
Add one

  DANH MỤC TÀI LIỆU HỘI THẢO, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG    
               
Stt Tên đề tài Tác giả   Năm SL NTT BT
1
Nghiên cứu so sánh người thừa kế theo PL tại VN
ThS Nguyễn Thị Phương Thảo ĐT  cấp trường 2018 3 2 1
2 Các hợp đồng thương mại tự do thế hệ mới của Việt Nam từ chiến lược tham gia đến thách thức khi thực hiện   Hội thảo 2019 1 1 0
3 Đóng góp ý kiến về dự thảo luật hành chính công   Hội thảo 2018 4 2 2
4 Dự thảo luật trưng cầu ý dân ở VN   Hội thảo QT 2015 1 1 0
5 Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài tại toà án Việt Nam Phan Hoài Nam Luận án tiến sĩ 2018 1 1 0
6 Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự VN đối với  người dưới 18 tuổi TS. Lê Huỳnh Tấn Duy ĐT  cấp trường 2017 2 1 1
7 Khoa quản trị-10 năm hình thành và phát triển   Hội thảo 2019 2 1 1
8 Một số vụ kiện về các biện pháp kiểm dịch động thưc vật ThS Nguyễn Thị Thu Thảo ĐT  cấp trường 2018 2 1 1
9 Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật tư pháp ở VN TS. Lê Thị Nam Giang ĐT cấp Bộ 2017 3 2 1
10 Những khía cạnh pháp lý liên quan đến sự kiện TQ hạ đặt giàn khoan HD 981(Bản tiếng Anh)   Hội thảo QT 2014 2 1 1
11 Quy định PL đặc thù về phát triển thành phố HCCM và kinh nghiệm nước ngoài   Hội thảo QT 2018 7 4 3
12 Quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại : Luận án tiến sĩ  Nguyễn Đức Vinh Luận án tiến sĩ 2018 1 1 0
13 Tập quán pháp, tiền lệ pháp và việc đa dạng hóa hình thức pháp luật ở VN TS. Phan Nhật Thanh ĐT cấp Bộ 2014 3 2 1
14 Thực tiễn hợp tác đánh bắt cá trên các vùng biển tranh chấp TS. Ngô Hữu Phước Hội thảo QT 2017 3 2 1
15 Trách nhiệm hình sự cùa pháp nhân theo luật HS Australia và kinh nghiệm cho VN ThS Phan Thị Phương Hiền ĐT  cấp trường 2017 2 1 1
16 Trách nhiệm xã hội của DN trong quan hệ lao động dưới góc độ pháp lý PGS.TS. Trần Hoàng Hải ĐT cấp Bộ 2018 4 2 2
17 Xác định cha mẹ cho con được sinh ra bằng kỷ thuật hỗ trợ sinh sản ThS Ngô Thị Vân Anh ĐT  cấp trường 2018 3 2 1

Ngày 03/12/2010 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHL thay đổi tên gọi Thư viện thành Trung tâm Thông tin – Thư viện trực thuộc trường Đại học Luật TP.HCM.

Contact

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM
Cơ sở 1: 02 - Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4
Điện thoại:(84).028.39400 989  Ext (161)

Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Thành phố Thủ Đức
Điện thoại:(84). 08.62838141  Ext (361)  

Search