Monday, 02 October 2023
Add one

Danh mục Tài liệu hội thảo, Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường

  DANH MỤC TÀI LIỆU HỘI THẢO, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG    
               
Stt Tên đề tài Tác giả   Năm SL NTT BT
1
Nghiên cứu so sánh người thừa kế theo PL tại VN
ThS Nguyễn Thị Phương Thảo ĐT  cấp trường 2018 3 2 1
2 Các hợp đồng thương mại tự do thế hệ mới của Việt Nam từ chiến lược tham gia đến thách thức khi thực hiện   Hội thảo 2019 1 1 0
3 Đóng góp ý kiến về dự thảo luật hành chính công   Hội thảo 2018 4 2 2
4 Dự thảo luật trưng cầu ý dân ở VN   Hội thảo QT 2015 1 1 0
5 Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài tại toà án Việt Nam Phan Hoài Nam Luận án tiến sĩ 2018 1 1 0
6 Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự VN đối với  người dưới 18 tuổi TS. Lê Huỳnh Tấn Duy ĐT  cấp trường 2017 2 1 1
7 Khoa quản trị-10 năm hình thành và phát triển   Hội thảo 2019 2 1 1
8 Một số vụ kiện về các biện pháp kiểm dịch động thưc vật ThS Nguyễn Thị Thu Thảo ĐT  cấp trường 2018 2 1 1
9 Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật tư pháp ở VN TS. Lê Thị Nam Giang ĐT cấp Bộ 2017 3 2 1
10 Những khía cạnh pháp lý liên quan đến sự kiện TQ hạ đặt giàn khoan HD 981(Bản tiếng Anh)   Hội thảo QT 2014 2 1 1
11 Quy định PL đặc thù về phát triển thành phố HCCM và kinh nghiệm nước ngoài   Hội thảo QT 2018 7 4 3
12 Quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại : Luận án tiến sĩ  Nguyễn Đức Vinh Luận án tiến sĩ 2018 1 1 0
13 Tập quán pháp, tiền lệ pháp và việc đa dạng hóa hình thức pháp luật ở VN TS. Phan Nhật Thanh ĐT cấp Bộ 2014 3 2 1
14 Thực tiễn hợp tác đánh bắt cá trên các vùng biển tranh chấp TS. Ngô Hữu Phước Hội thảo QT 2017 3 2 1
15 Trách nhiệm hình sự cùa pháp nhân theo luật HS Australia và kinh nghiệm cho VN ThS Phan Thị Phương Hiền ĐT  cấp trường 2017 2 1 1
16 Trách nhiệm xã hội của DN trong quan hệ lao động dưới góc độ pháp lý PGS.TS. Trần Hoàng Hải ĐT cấp Bộ 2018 4 2 2
17 Xác định cha mẹ cho con được sinh ra bằng kỷ thuật hỗ trợ sinh sản ThS Ngô Thị Vân Anh ĐT  cấp trường 2018 3 2 1

Ngày 03/12/2010 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHL thay đổi tên gọi Thư viện thành Trung tâm Thông tin – Thư viện trực thuộc trường Đại học Luật TP.HCM.

Contact

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM
Cơ sở 1: 02 - Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4
Điện thoại:(84).028.39400 989  Ext (161)

Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Thành phố Thủ Đức
Điện thoại:(84). 08.62838141  Ext (361)  

Search