Saturday, 02 December 2023
Add one

Danh mục sách mới tháng 09/2019

 

TT Tên sách Tác giả Năm XB SL NTT BT
1 Biện pháp phòng ngừa hành chính - lý luận và thực tiễn  TS. Nguyễn Thị Ngọc Bích  2019 20 10 10
2 Bình luận khoa học bộ luật hình sự 2015 đươc sửa đổi sung năm 2017 phần các tội phạm TS. Phạm Mạnh Hùng 2019 10 5 5
3 Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự (hiện hành)  TS. Nguyễn Đức Mai (chủ biên)  2019 20 10 10
4 Bình luận ngắn - Lý thuyết, kỹ năng và thực tiễn TS. Nguyễn Tri Thức 2019 20 10 10
5 Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng bộ luật tố tụng dân sự 2015 TS. Nguyễn Trí Tuệ, TS. Đỗ Đức Hồng Hà 2019 15 8 7
6 Chín biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng (Quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật dân sự (hiện hành)  Luật sư Trương Thanh Trúc
(Trọng tài viên VIAC) 
2019 20 10 10
7 Cơ chế thực hiện điều ước Quốc tế về quyền con người TS. Nguyễn Thị Kim Ngân 2019 15 8 7
8 Dịch vụ pháp lý ở Việt Nam - Thực trạng và định hướng phát triển  TS. Nguyễn Văn Tuân 2019 20 10 10
9 Hoàn thiện thể chế để phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam minh bạch, hiệu quả và bền vững. TS. Nguyễn Đức Kiên, TS. Phan Hồng Mai (đồng chủ biên) 2019 20 10 10
10 Luận giải về luật doanh nghiệp (36 kế sách pháp lý kinh doanh (tái bản lần thứ ba có chỉnh sửa, bổ sung) Luật sư Trương Thanh Đức 2019 20 10 10
11 Một số vấn đề về tham nhũng và nhũng nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham những năm 2018  TS. Đinh Văn Minh 2019 20 10 10
12 Những điểm mới của bộ luật HS năm 2015… TS. Nguyễn Văn Tuân 2019 20 10 10
13 Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử (tái bản lần thứ sáu)  Trọng tài viên, Luật sư Tưởng Duy Lượng  2019 20 10 10
14 Pháp luật hình sự VN về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người từ thời phong kiến đến ngày Bộ luật hình sự năm 2015 ( được sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực TS. Đỗ Đức Hồng Hà
 ( Chủ biên)
2019 20 10 10
15 Phương pháp phân tích luật viết  Viện sĩ, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện 2019 20 10 10
16 Quyền của người khuyết tật  Nhiều tác giả  2019 20 10 10
17 Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về Tiền ảo trong bối cảnh hội nhập và phát triển ( Sách chuyên khảo) TS. Nguyễn Minh Oanh ( Chủ biên) 2019 20 10 10

Ngày 03/12/2010 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHL thay đổi tên gọi Thư viện thành Trung tâm Thông tin – Thư viện trực thuộc trường Đại học Luật TP.HCM.

Contact

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM
Cơ sở 1: 02 - Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4
Điện thoại:(84).028.39400 989  Ext (161)

Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Thành phố Thủ Đức
Điện thoại:(84). 08.62838141  Ext (361)  

Search