Thursday, 07 December 2023
Add one

Danh mục sách mới tháng 9/2020

DANH MỤC SÁCH MỚI THÁNG 9/2020
TT Tên sách Tác giả Năm XB SL Q4 BT
1 Án lệ và bình luận - tập 1 Tòa án nhân dân tối cao 2019 20 10 10
2 An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hoá TS. Trần Việt Hà (chủ biên) 2020 15 8 7
3 Bàn về nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam GS.TS. Trần Ngọc Đường 2020 20 10 10
4 Bảo đảm quyền của nhóm yếu thế - Khoảng trống pháp lý và khuyến nghị cho Việt Nam TS. Phan Thị Lan Hương 2020 15 8 7
5 Bình luận bản án quyền sở hữu công nghiệp góc nhìn pháp luật Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc Nguyễn, Thái Cường, TS 2020 2 1 2
6 Bình luận Luật Thi hành án dân sự ThS.CHV. Hoàng Thị Thanh Hoa-ThS Nguyễn Văn Nghĩa-GV Hồ Quân Chính 2019 20 10 10
7 Các rào cản tài chính tiền tệ đối với sự phát triển doanh nghiệp Việt Nam PGS. TS. Tô Trung Thành (chủ biên) 2020 15 8 7
8 Cẩm nang pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp Luật sư Phạm Thanh Hữu 2020 15 8 7
9 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức (sách chuyên khảo) TPS.TS. Ngô Thành Can 2020 20 10 10
10 Giá trị bình đẳng trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam (sách chuyên khảo) TS. Nguyễn Đức Hạnh 2020 20 10 10
11 Giải đáp vướng mắc trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, các vụ án, vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em Vụ Pháp chế và quản lý khoa học 2020 20 10 10
12 Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam PGS. TS. Vũ Trọng Lâm (chủ biên) 2020 15 8 7
13 Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật (dành cho đào tạo đại học, sau đại học và trên đại học ngành luật)(tái bản có chỉnh sửa, bổ sung) PGS. TS. Vũ Trọng Lâm (chủ biên) 2020 15 8 7
14 háp luật tố tụng dân sự (Phần chung) hùng huống và phân tích Đặng, Thanh Hoa, TS 2020 1 1  
15 Hướng dẫn ôn tập môn học Luật kinh tế TS. Phùng Thị Cẩm Châu 2020 20 10 10
16 Khẩu khí và thuật học hùng biện trong nghề luật PGS.TS. Phùng Trung Tập  2020 20 10 10
17 Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam hiện nay TS. Phạm Thị Huệ 2020 15 8 7
18 Lý giải một số vấn đề của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 từ thực tiễn xét xử Đặng, Thanh Hoa, TS 2020 1 1  
19 Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản trị công Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội 2020 20 10 10
20 Pháp luật tố tụng dân sự (Phần thủ tục giải quyết vụ án dân sự) hùng huống và phân tích Đặng, Thanh Hoa, TS 2020 1 1  
21 Pháp luật về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam  PGS. TS. Phạm Thị Giang Thu (chủ biên) 2020 15 8 7
22 Pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn  PGS. TS. Vũ Công Giao - PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (đồng chủ biên)  2020 11 6 5
23 Phòng ngừa các tội xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay TS. Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 2020 15 8 7
24 Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển, đảo Việt Nam Nguyễn Chu Hồi (chủ biên) 2020 10 5 5
25 Tính nhân bản của hiến pháp (sách chuyên khảo) GS.TS. Nguyễn Đăng Dung 2020 20 10 10
26 Tuyển dụng công chức dựa trên năng lực - Một số vấn đề lý luận và thực tiển PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Hải (chủ biên) 2020 10 5 5

 

Tải về máy để xem

Ngày 03/12/2010 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHL thay đổi tên gọi Thư viện thành Trung tâm Thông tin – Thư viện trực thuộc trường Đại học Luật TP.HCM.

Contact

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM
Cơ sở 1: 02 - Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4
Điện thoại:(84).028.39400 989  Ext (161)

Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Thành phố Thủ Đức
Điện thoại:(84). 08.62838141  Ext (361)  

Search