Saturday, 02 December 2023
Add one

Danh mục sách mới tháng 10/2020

TT Tên sách Tác giả Năm XB SL Q4 BT
1 Bài giảng pháp luật kinh doanh quốc tế PGS.TS. Trần Văn Nam - ThS. Trần Thị Nguyệt 2019 20 10 10
2 Bảo vệ thường dân trong luật nhân đạo quốc tế - Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn - Sách chuyên khảo TS. Phạm Hồng Hạnh  2020     20        10 10
3 Biển đông - luận bàn của các học giả trên thế giới Lê Toan (Sưu tầm và tuyển chọn) 2020 20 10 10
4 Bình luận bản án quyền sở hữu công nghiệp góc nhìn pháp luật Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc: Sách chuyên khảo  TS. Nguyễn Thái Cường 2020     20        10        10
5 Bình luận khoa học bộ luật hình sự 2015 - sửa đổi, bổ sung năm 2017 (cập nhật các văn bản mới nhất) TS. Lê Quang Thành (Chủ biên) 2020 10 5 5
6 Cách người Nhật xây dựng mối quan hệ Kawashita Kazuhiko. Dịch giả: Độc Lập 2020 10 5 5
7 Chỉ dẫn áp dụng các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ PGS.TS. Lê Thị Nam Giang 2020     20        10        10
8 Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2015 TS. Nguyễn Thúy Hiền - ThS. Tạ Đình Tuyên  2020     20        10 10
9 Đọc hiểu CISG qua thực tiễn giải quyết các tranh chấp tiêu biểu Ngô Nguyễn Thảo Vy, Nguyễn Hoàng Thái Hy 2020     20        10        10
10 Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật và tham gia giải quyết tranh chấp ngoài tòa án của luật sư Học viện Tư Pháp 2018 20 10 10
11 Giáo trình luật cạnh tranh ĐH Luật TPHCM 2020 30 15 15
12 Giáo trình quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động xuất bản TS. Vũ Mạnh Chu - TS. Vũ Thùy Dưong 2020 20 10 10
13 Giáo trình tội pham học Trịnh Tiến Việt - Nguyễn Khắc Hải (Đồng chủ biên) 2020 20 10 10
14 Hoàn thiện pháp luật về chuyển đổi giới tính ở Việt Nam TS. Nguyễn Văn Hợi
( Chủ biên)
2020     20        10 10
15 Librarianship - nghề thư viện (song ngữ anh - việt)  Nguyễn Minh Hiệp 2020 10 5 5
16 Lý giải một số vấn đề của bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 từ thực tiễn xét xử S.LS. Lưu Tiến Dũng và TS. Đặng Thanh Hoa (Đồng Chủ biên) 2020 20 10 10
17 Những nội dung mới của Bộ luật lao động năm 2019 TS. Đỗ Thị Dung 2020     20        10 10
18 Phán quyết điển hình của các cơ quan tài phán Quốc tế: tóm tắt và bình luận TS. Trần Thăng Long 2020     20        10        10
19 Pháp luật quốc tế về quản lý tài nguyên khoáng sản biển và thực tiễn của Việt Nam TS. Phạm Hồng Hạnh 2020     20        10 10
20 Pháp luật tố tụng dân sự (phần chung) - tình huống và phân tích TS. Đặng Thanh Hoa (Chủ biên) 2020 20 10 10
21 Pháp luật tố tụng dân sự (phần thủ tục giải quyết vụ án dân sự) tình huống và phân tích TS. Đặng Thanh Hoa (Chủ biên) 2020 20 10 10
22 Pháp luật và đạo đức báo chí PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang (Chủ biên) 2020 20 10 10
23 Phương pháp, quy trình và kỹ thuật nghiên cứu cơ bản trong khoa học pháp lý PGS.TS. Đỗ Minh Khôi (chủ biên) 2020     20        10        10
24 Quản trị nguồn nhân lực logistisc ở Việt Nam GS.TS. Đặng Đình Đào 2020 20 10 10
25 Thời hiệu, thừa kế và thực tiễn xét xử ( Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung) Tưởng Duy Lượng 2020     20        10 10
26 Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại - nhận thức cần thống nhất GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa 2020     20        10 10
27 Tư duy doanh nhân (the entrepreneur mind) Kevin D. Johnson. Dịch giả: Nguyệt Minh 2020 20 10 10

Ngày 03/12/2010 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHL thay đổi tên gọi Thư viện thành Trung tâm Thông tin – Thư viện trực thuộc trường Đại học Luật TP.HCM.

Contact

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM
Cơ sở 1: 02 - Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4
Điện thoại:(84).028.39400 989  Ext (161)

Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Thành phố Thủ Đức
Điện thoại:(84). 08.62838141  Ext (361)  

Search