Wednesday, 07 December 2022
Add one

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ 39 VÀ NNPL KHÓA 41
TT MSSV Sinh viên Nhan đề
1 1652202010035 Đặng Thị Ngọc Muội An overview of translation theories and its implications for the translation of English vs. Vietnamese legal texts.
2 1551101030127 Trần Thị Thanh Thư Đánh giá mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ trong việc kê khai - nộp thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp
3 1652202010064 Nguyễn Ngọc Minh Trang Exploring the legal content
 of "Erin Brockovich" (2000) through an analysis of its literary elements
4 1551101030137 Nguyễn Ngọc Phương Trinh Hành vi xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh theo Luật Cạnh tranh năm 2018
5 1652202010012 Lê Thị Hoàng Châu How to write legal English effectively when lacking sufficient legal background
6 1652202010008 Nguyễn Ngọc Huỳnh Anh In-depth analyses of syntactic structures serving as hindrances to effective legal reading.
7 1551101030042 Hoắc Phú Cường Kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan trong công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2014
8 1551101030046 Nguyễn Thị Thu Diệu  Miễn trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm
 của thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics
9 1551101030044 Hồ Hồng Đào Mô hình hợp tác công tư trong đầu tư giáo dục tại TP.HCM và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hợp tác công tư
10 1652202010014 Nguyễn Dương Quỳnh Chi Obstacles to accurate and fluent legal interpretation and feasible solutions to these problems.
11 1652202010009 Phạm Thị Vân Anh Optimizing effectiveness of note-taking in consecutive interpreting: A study in legal contexts
12 1551101030128 Võ Nguyễn Phúc Thương Pháp luật về chuyển giao Hợp đồng bảo hiểm
13 1551101030075 Lê Đặng Phương Linh Pháp luật về kiểm soát chuyển giá đối với
doanh nghiệp FDI ở Việt Nam
14 1652202010031 Bùi Khánh Linh Students’ Perception of Benefits
 of Metaphor on Legal English.
15 1551101030085 Vũ Ngọc Minh Thách thức về thuế trong nền kinh tế
 số tại Việt Nam
16 1652202010019 Nguyễn Thị Hà The tendency of utilizing plain English in legal English texts in the future.
17 1551101030032 Nguyễn Ngọc Minh Ân Thực trạng tiền mã hóa  (cryptocurrency) trên thế giới và tại Việt Nam
18 1652202010033 Nguyễn Thành Lộc Understanding newspaper language: a study on the use of idioms related to Brexit.
19 1652202010038 Võ Minh Ngà Using Latin words and expression effectively in legal documents.
20 1551101030071 Nguyễn Vũ Kiên Vấn đề vi phạm hợp đồng trước thời hạn theo Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

 

Tải về máy để xem

 

DANH MỤC SÁCH MỚI THÁNG 9/2020
TT Tên sách Tác giả Năm XB SL Q4 BT
1 Án lệ và bình luận - tập 1 Tòa án nhân dân tối cao 2019 20 10 10
2 An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hoá TS. Trần Việt Hà (chủ biên) 2020 15 8 7
3 Bàn về nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam GS.TS. Trần Ngọc Đường 2020 20 10 10
4 Bảo đảm quyền của nhóm yếu thế - Khoảng trống pháp lý và khuyến nghị cho Việt Nam TS. Phan Thị Lan Hương 2020 15 8 7
5 Bình luận bản án quyền sở hữu công nghiệp góc nhìn pháp luật Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc Nguyễn, Thái Cường, TS 2020 2 1 2
6 Bình luận Luật Thi hành án dân sự ThS.CHV. Hoàng Thị Thanh Hoa-ThS Nguyễn Văn Nghĩa-GV Hồ Quân Chính 2019 20 10 10
7 Các rào cản tài chính tiền tệ đối với sự phát triển doanh nghiệp Việt Nam PGS. TS. Tô Trung Thành (chủ biên) 2020 15 8 7
8 Cẩm nang pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp Luật sư Phạm Thanh Hữu 2020 15 8 7
9 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức (sách chuyên khảo) TPS.TS. Ngô Thành Can 2020 20 10 10
10 Giá trị bình đẳng trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam (sách chuyên khảo) TS. Nguyễn Đức Hạnh 2020 20 10 10
11 Giải đáp vướng mắc trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, các vụ án, vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em Vụ Pháp chế và quản lý khoa học 2020 20 10 10
12 Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam PGS. TS. Vũ Trọng Lâm (chủ biên) 2020 15 8 7
13 Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật (dành cho đào tạo đại học, sau đại học và trên đại học ngành luật)(tái bản có chỉnh sửa, bổ sung) PGS. TS. Vũ Trọng Lâm (chủ biên) 2020 15 8 7
14 háp luật tố tụng dân sự (Phần chung) hùng huống và phân tích Đặng, Thanh Hoa, TS 2020 1 1  
15 Hướng dẫn ôn tập môn học Luật kinh tế TS. Phùng Thị Cẩm Châu 2020 20 10 10
16 Khẩu khí và thuật học hùng biện trong nghề luật PGS.TS. Phùng Trung Tập  2020 20 10 10
17 Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam hiện nay TS. Phạm Thị Huệ 2020 15 8 7
18 Lý giải một số vấn đề của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 từ thực tiễn xét xử Đặng, Thanh Hoa, TS 2020 1 1  
19 Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản trị công Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội 2020 20 10 10
20 Pháp luật tố tụng dân sự (Phần thủ tục giải quyết vụ án dân sự) hùng huống và phân tích Đặng, Thanh Hoa, TS 2020 1 1  
21 Pháp luật về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam  PGS. TS. Phạm Thị Giang Thu (chủ biên) 2020 15 8 7
22 Pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn  PGS. TS. Vũ Công Giao - PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (đồng chủ biên)  2020 11 6 5
23 Phòng ngừa các tội xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay TS. Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 2020 15 8 7
24 Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển, đảo Việt Nam Nguyễn Chu Hồi (chủ biên) 2020 10 5 5
25 Tính nhân bản của hiến pháp (sách chuyên khảo) GS.TS. Nguyễn Đăng Dung 2020 20 10 10
26 Tuyển dụng công chức dựa trên năng lực - Một số vấn đề lý luận và thực tiển PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Hải (chủ biên) 2020 10 5 5

 

Tải về máy để xem

  DANH MỤC SÁCH MỚI THÁNG 8/2020    
TT Tên sách  Tác giả Năm XB SL NTT BT
1 Bảo vệ quyền lợi khách hàng trong hoạt động sáp nhập, hợp nhất mua lại ngân hàng thương mại  Bùi Quang Tín 2017 20 10 10
2 Biến công việc thành đam mê Bruce Daisley. Người dịch: Nguyễn Hoàng Linh 2020 10 5 5
3 Big data cho nhà quản lý Atal Malviya - Mike Malmgren. Dịch giả: Khánh Trang 2019 10 5 5
4 Bình luận bộ luật hình sự năm 2015 (phần thứ hai: các tội phạm) - chương xxi - mục 1: các tội xâm phạm an toàn giao thông Đinh Văn Quế 2020 20 10 10
5 Binh pháp tôn tử trong kinh doanh Becky Sheetz Runkle. Người dịch: Hoàng Huấn 2019 10 5 5
6 Binh pháp tôn tử trong quản lý Hoàng Xuyên. Người dịch: Lục Bích 2019 10 5 5
7 Có làm mới có sai  Noburu Koyama. Dịch giả: Hiểu Tường 2020 10 5 5
8 Giáo trình giải quyết và kiểm soát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp PGS.TS. Lê thị Hồng Vân 2020 10 5 5
9 Huấn luyện kỹ năng bán hàng Hứa Chi Bình. Dịch giả: Đạt Đức 2020 10 5 5
10 Kẻ thù của ý chí Benjamin Hardy. Người dịch: Lê Nguyễn Hoàng Linh 2020 10 5 5
11 Khám phá ngôn ngữ tư duy  Philip Miller. Dịch giả: Cam Thảo 2020 10 5 5
12 Kinh nghiệm sáp nhập hợp nhất và mua bán ngân hàng thương mại trong hội nhập quốc tế  Lý Hoàng Ánh, Phan Diên Vỹ 2014 10 5 5
13 Lập kế hoạch tổ chức công việc hiệu quả Maddie Grant, Jamie Notter. Người dịch: Skye Phan 2019 10 5 5
14 Luận ngữ và đạo kinh doanh Nghê Thế Hòa. Người dịch: Tiến Thành 2019 10 5 5
15 Lược sử kinh tế học Niall Kishtainy 2020 10 5 5
16 Muôn màu lập luận Nguyễn Đức Dân 2020 10 5 5
17 Nghệ thuật thuyết phục  Nick Kolenda. Người dịch: Nguyễn Nguyên Khôi 2020 10 5 5
18 Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền theo pháp luật môi trường Việt Nam TS.Võ Trung Tín 2020 12 6 6
19 Những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại Prter F. Drucker. Người dịch: Vương Bảo Long 2019 10 5 5
20 Quản lý doanh nghiệp theo phong cách người Nhật Negoro Tatsuyuki. Người dịch: Hoàng Linh 2020 10 5 5
21 Quản trị trong thời khủng hoảng  Peter F. Drucker 2020 10 5 5
22 Thói quen kỷ luật Som Bathla 2019 10 5 5
23 Thống kê trong kinh tế và kinh doanh  David R. Anderson - Dennis J. Sweeney - Thomas A. Williams. Chủ biên dịch: Hoàng Trọng 2020 10 5 5
24 Thuyết trình hiệu quả trong một phút  Yoichi Ito. Dịch giả: Kim Khánh 2020 10 5 5
25 Triết học pháp quyền G.W.F. Hegel. Người dịch: Phạm Chiến Khu 2020 15 8 7
26 Từ chiến lược marketing đến doanh nghiệp thành công Philip Kotler - Nancy Lee. Dịch giả: Huy Nguyễn 2020 10 5 5
27 Tư duy hệ thống trong công việc Steven Schuster. Dịch giả: Diệp Ngô 2020 10 5 5
28 Văn hóa e-mail: xây dựng hình ảnh cá nhân qua e-mail Shirley Taylor. Người dịch: Mạnh Cường 2020 10 5 5

Ngày 03/12/2010 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHL thay đổi tên gọi Thư viện thành Trung tâm Thông tin – Thư viện trực thuộc trường Đại học Luật TP.HCM.

Contact

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM
Cơ sở 1: 02 - Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4
Điện thoại:(84).028.39400 989  Ext (161)

Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Thành phố Thủ Đức
Điện thoại:(84). 08.62838141  Ext (361)  

Search