Saturday, 02 December 2023
Add one

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hanh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 43 KHOA HÀNH CHÍNH

                     

STT

HỌ TÊN SV

MSSV

LỚP

TÊN ĐỀ TÀI

ĐIỂM

 

TP HỘI ĐỒNG

 

1.      

Đoàn Hồng Phúc

MSSV: 1853801011167

Lớp: TM43

Giám sát tối cao của Quốc hội Việt Nam

 

9.5

CT: TS. Nguyễn Mạnh Hùng

UVPB: ThS. Nguyễn Mai Anh

TK: ThS. Vũ Lê Hải Giang

 

2.      

Trần Viễn Khuyên

MSSV: 1853801013088

Lớp: HS43A2

Quyền được sống trong môi trường trong lành theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam

 

9.5

CT: TS. Nguyễn Mạnh Hùng

UVPB: ThS. Nguyễn Mai Anh

TK: ThS. Vũ Lê Hải Giang

 

3.      

Ngô Thị Lại

MSSV: 1853801015092

Lớp: QT43.2

Pháp luật quốc tế về tiếp nhận người tị nạn kinh nghiệm cho Việt Nam

 

9.5

CT: TS. Nguyễn Mạnh Hùng

UVPB: ThS. Nguyễn Mai Anh

TK:  ThS. Huỳnh Thị Hồng Nhiên

 

4.      

Trương Thị Bích Lan

MSSV: 185301015093

Lớp: QT43.2

Cơ quan bảo hiến trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

 

9.5

CT: TS. Nguyễn Mạnh Hùng

UVPB: ThS. Nguyễn Mai Anh

TK: ThS. Huỳnh Thị Hồng Nhiên

 

5.      

Nguyễn Diệu Yên Bình

MSSV: 1853801014009

Lớp: HC43.1

Áp dụng lẽ công bằng trong hoạt động xét xử nhằm bảo vệ công lý của Tòa án

 

9.5

CT: Ts. Nguyễn Mạnh Hùng

UVPB: Ths. Phạm Thị Phương Thảo B

TK: Ths. Vũ Lê Hải Giang

 

6.      

Hồ Phước Long

MSSV: 1853801090036

Lớp: TMQT43.1

Tổ chức làng xã Việt Nam thời vưa Lê Thánh Tông, vua Minh Mạng và kinh nghiệm cần thừa kế

 

9.5

CT: ThS. Hoàng Việt

UVPB: ThS. Lê Thị Thu Thảo

TK: ThS. Nguyễn Phương Thảo

 

7.      

Nguyễn Thị Thanh Quế

MSSV: 1853801014137

Lớp: HC43.4

Đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tại Việt Nam

 

9.5

CT: TS. Nguyễn Mạnh Hùng

UVPB: ThS.Trương Thị Minh Thuỳ

TK: ThS. Huỳnh Thị Hồng Nhiên

 

8.      

Hà Xuân Lịch

MSSV: 1853801011091

Lớp:

Tư tưởng phân chia quyền lực trong lịch sử lập hiến Việt Nam

 

9.5

CT: ThS. Nguyễn Mai Anh

UVPB: ThS.Trương Thị Minh Thuỳ

TK: ThS. Vũ Lê Hải Giang

 

9.      

Đặng Thị Kim Huyền

MSSV: 1853801014066

Lớp: HC43.2

Tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh – lý luận và thực tiễn

 

9.5

CT: TS. Nguyễn Mạnh Hùng

UVPB: ThS. Trương Thị Minh Thuỳ

TK: ThS. Vũ Lê Hải Giang

 

10.  

Huỳnh Thị Mỹ Thọ

MSSV: 1853801014157

Lớp: HC43.3

Nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19

 

9.5

CT: TS. Nguyễn Mạnh Hùng UVPB: ThS. Trương Thị Minh Thuỳ

TK: ThS. Vũ Lê Hải Giang

 

11

Trần Vinh Thiện

MSSV: 1853801012181

Lớp: DS43.3

Các biện pháp xử lý văn bản khiếm khuyết – Thực trạng và một số kiến nghị

 

9.5

CT: TS. Nguyễn Thị Thiện Trí

UVPB: TS. Dương Hồng Thị Phi Phi

TK: Ths. Mai Thị Lâm

12

Lê Hoàng Phương Trang

MSSV: 1853801014186

Lớp: HC43.3

Các biện pháp phòng ngừa hành chính trong lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

 

9.5

CT: TS. Nguyễn Thị Thiện Trí

UVPB: Ths. Trương Tư Phước

TK:Ths. Mai Thị Lâm

13

Trần Cẩm Nhung

MSSV: 1853801011159

Lớp: TM43.3

Quyền của người tố cáo

 

9.5

CT: ThS. Nguyễn Văn Trí

UVPB: ThS. Võ Tấn Đào

TK: ThS. Lê Thị Mơ

14

Trương Gia Thi

MSSV: 1853801014156

Lớp: HC43.3

Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực lao động

 

9.5

CT: TS Lê Việt Sơn

UVPB: ThS. Nguyễn Văn Trí

TK: ThS. Lê Thị Mơ

15

Ngô Thanh Xuân

MSSV:1853801014227

Lớp: HC43.4

Công khai minh bạch tài sản trong phòng chống tham nhũng. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

 

9.5

CT: TS Lê Việt Sơn

UVPB: ThS. Võ Tấn Đào

TK: ThS. Dũng Thị Mỹ Thẩm

16

Nguyễn Nhật Quỳnh

MSSV: 1853801014139

Lớp: HC43.3

Phòng ngừa tham nhũng trong khu vực công. Một số vấn đề lú luận và thực tiễn

 

8.5

CT: TS Lê Việt Sơn

UVPB: ThS. Võ Tấn Đào

TK: ThS. Nguyễn Thanh Quyên

17

Nguyễn Hiền Thục

MSSV: 1853801014168

Lớp:

Thẩm quyền của Tòa án sơ thẩm trong Tố tụng hành chính

 

9.5

CT: TS. Lê Việt Sơn

UVPB: ThS. Lê Thị Mơ

TK:Ths Dũng Thị Mỹ Thẩm

18

Võ Văn Cần

MSSV: 1853801013018

Lớp: HS43A1

Kháng nghị phúc thẩm trong Luật Tố tụng Hành chính Việt Nam

 

9.5

CT: TS. Lê Việt Sơn

UVPB: ThS. Nguyễn Thanh Quyên

TK: Ths Dũng Thị Mỹ Thẩm

19

Phạm Phương Thảo

MSSV: 1853801011201

Lớp: TM43.3

Tính độc lập của Hội đồng xét xử trong Vụ án hành chính

 

9.5

CT: TS. Lê Việt Sơn

UVPB: ThS. Dũng Thị Mỹ Thẩm

TK: Ths Lê Thị Mơ

20

Đăng Tấn Lộc

MSSV: 1853801013106

Lớp: HS43.A2

Kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm trong Tố tụng hành chính Việt Nam

 

9.5

CT: TS. Lê Việt Sơn

UVPB: ThS. Dũng Thị Mỹ Thẩm

TK: ThS. Nguyễn Thanh Quyên

21

Huỳnh Trần Nhật Uyên

MSSV: 1853801011262

Lớp: TM43.4

Thời hiệu khởi kiện quyết định hành chính

 

9.5

CT: Ths Lê Thị Mơ

UVPB: ThS. Nguyễn Thanh Quyên

TK: ThS. Dũng Thị Mỹ Thẩm

               

 

 

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
 
  DANH MỤC KLTN KHOA QUẢN TRỊ
    Ngày 30 tháng 8 năm 2022
     
Stt Tên sách Tác giả Điểm
1 Xây dựng mô hình sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) vào quy trình sản xuất Panel tại công ty TNHH cách âm cách nhiệt Phương Nam  Đồng Thị Phương 8,5
2 Thực trạng du lịch Việt Nam dưới tác động của đại dịch Covid-19 và định hướng phục hồi phát triển bền vững Nguyễn Hoàng Thủy Tiên 10
3 The development of english reflecting in english literature works and legal doccument Tran Quynh Hoa 10
4 Quản trị rủi ro tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam  Tạ Thị Thanh Trúc 9,5
5 Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua xe máy điện Vinfast của người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Minh Phương 8
6 Kinh tế chia sẻ - thực trạng và kiến nghị cho Việt Nam Nguyễn Phùng Đức Tài 10
7 Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn Legendary Việt Nam Tạ Lê Như Phú 9
8 Các yếu tố tác động đến tỷ số roa của các doanh nghiệp thuộc ngành vận tải đang niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  Nguyễn Thị Thùy Trang 10
9 Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Qúi 10
10 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại hệ thống cửa hàng Circle K trên địa bàn TPHCM Phan Thị Tường Vi 10
11 Obstacles to accurate legal translatin and feasible solutions to this problem Pham Thi Thao Linh 9,5
12 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm online trêm kênh TM điện tủ Lazada VN Vũ Mai Quỳnh Thu 10
13 Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM Hồ Đắc Phước An 9,5
14 Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường ĐH của SV ngành Quản trị kinh doanh tại trường ĐH Luật TP.HCM Nguyễn Thành Nghĩa 9

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN   
DANH MỤC MUA NS CTQG - SỰ THẬT
Ngày 30 tháng 8 năm 2022
 
Stt Tên sách Tác giả Giá tiền Năm XB SL Q4 BT
1 Chiến lược phòng ngừa tội phạm: Lý luận và ứng dụng TS. Nguyễn Khắc Hải    431.000 2021 6 3 3
2 Hình phạt tiền trong pháp luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng (sách chuyên khảo) TS. Lê Minh Tùng    215.000 2022 6 3 3
3 Không sử dụng nhựa : Câu chuyện đầy cảm hứng về một chiến dịch môi trường toàn cầu Rebecca Prince-Ruiz và Joanna Atherfold Finn    220.000 2021 6 3 3
4 Lý luận, thực tiễn về các mô hình pháp điển hóa điển hình trên thế giới và những kiến nghị đối với Việt Nam TS. Phí Thị Thanh Tuyền    103.000 2022 10 5 5
5 Những vấn đề cơ bản trong luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới (sách tham khảo) TS. Trần Quang Tiệp    228.000 2022 17 9 8
6 Pháp luật thừa kế ở Việt Nam - Nhận thức và áp dụng PGS. TS. Phùng Trung Tập    273.000 2022 17 9 8
7 Phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế  GS.TS. Đỗ Văn Đại     218.000 2022 10 5 5
8 Tổ chức và hoạt động của các ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh hiện nay (sách chuyên khảo) PGS.TS. Trần Khắc Việt - TS. Nguyễn Hải Yến    146.000 2022 10 5 5
9 Từ thụ yếu quy: Bàn về nạn hối lộ và đức thanh liêm của người làm quan Đặng Huy Trứ     90.000 2022 6 3 3
10 Vấn đề của kinh tế đương đại - góc nhìn từ tư bản luận(sách chuyên khảo) TS. Đồng Văn Phường     95.000 2022 10 5 5
          98 50 48

STT ISBN Tên sách Tác giả NXB
1 9780357038185 Business Law Today, Comprehensive Roger LeRoy Miller 2020
2 9780357033784 Business English Mary Ellen Guffey 2020
3 9789403526430 International Commercial Arbitration: Three Volume Set 3rd Edition  Gary B. Born  2020
4 9789403501550 60 Years of the New York Convention: Key Issues and Future Challenges Katia Fach Gómez, Ana Mercedes López Rodríguez 2019
5 9781107188471 International Law  Malcolm N. Shaw 2017
6 9780198745624 Law A Very Short Introduction,  Raymond Wacks 2016
7  9780521685658 An Introduction to Law and Regulation Text and Materials, Oxford University press,   Bronwen Morgan and Karen Yeung 2007
8 9780198867883 Redfern and Hunter on International Arbitration  Nigel Blackaby, Constantine Partasides QC, Alan Redfern, and Martin Hunter  2021
9 9780134728780 Business Law Henry Cheeseman (Author) 2018
10 9781138609631 "Unlocking Company Law" Susan McLaughlin 2018
11 9781108424219 The International Law of the Sea Youshifumi Tanaka 2019
12 9783030347918 The U.S Banking System: Law, regulation and risk management  Felix I. Lessambo 2020
13 9780198784722 Banking Law and Regulation Iris H-Y, Joana Wilson 2019
14 9780199276080 Principle of Banking Law Sir Ross Cranston, Emilios Avgouleas, Kristin van Zwieten, Christopher Hare and Theodor va Sante 2018
15 9780198806226 The World Trade Organization- Law, Practice, and Policy Mitsuo Matsushita, Thomas J. Schoenbaum and Petros C. Mavroidis 2017
16 9781509919628 International Sales Law: A Guide to the CISG Ingeborg Schwenzer 2019
17 9789041148452 Uniform Law for International Sales Under the 1980 United Nations Convention John O. Honnold  2021
18 9781642425802 Mergers and Acquisitions: Law, Theory, and Practice Claire Hill, Brian J.M. Quinn & Steven Davidoff Solomon 2019
19 9783319733616 Customary Law Today (Springer International Publishing)  Mayary Laurent, Mousseron Pierre 2018
20 9781945555183 Intellectual Property in the New Technological Age 2021 Vol. I Perspectives, Trade Secrets and Patents Merges, Menell and Lemley 2021
21 9789811336140 Handbook of International Investment Law and Policy  Julien Chaisse, Sufian Jusoh and Leïla Choukroune  2021

Ngày 03/12/2010 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHL thay đổi tên gọi Thư viện thành Trung tâm Thông tin – Thư viện trực thuộc trường Đại học Luật TP.HCM.

Contact

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM
Cơ sở 1: 02 - Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4
Điện thoại:(84).028.39400 989  Ext (161)

Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Thành phố Thủ Đức
Điện thoại:(84). 08.62838141  Ext (361)  

Search