Wednesday, 07 December 2022
Add one

DANH MỤC SÁCH MỚI THÁNG 03/2019 
             
Stt Tên sách Tác giả Năm xb SL NTT BT
1 Bình luận khoa học Luật tạm giữ, tạm giam Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh (chủ biên) 2018 20 10 10
2 Bình luận khoa học Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự Trung tướng, GS TS Nguyễn Ngọc Anh 2018 20 10 10
3 Chế độ hôn nhân và chế độ tài sản vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình ThS. Qách Văn Dương 2018 20 10 10
4 Cơ chế bảo đảm dân chủ trong hệ thống pháp luật Việt Nam PGS. TS. Nguyễn Bá Chiến (chủ biên) 2018 20 10 10
5 Đạo đức công chức trong thực thi công vụ (tái bản lần thứ nhất) PGS.TS. Ngô Thành Can (Chủ biên) 2018 20 10 10
6 Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam  TS. Nguyễn Bích Thảo 2018 20 10 10
7 Giáo trình luật an sinh xã hội Đại học luật HN 2018 20 10 10
8 Giáo trình luật chứng khoán Đại học luật HN 2018 20 10 10
9 Hệ thống hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam và Trung Quốc (sách chuyên khảo) TS. Lê Trung Kiên 2018 20 10 10
10 Hướng dẫn môn học Xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Phương Hà 2018 20 10 10
11 Luận giải về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo Luật Thương mại Việt Nam Lê Văn Tranh 2018 20 10 10
12 Một số vấn đề pháp lý về nghĩa vụ của người quản lý công ty TS Đỗ Minh Tuấn 2018 20 10 10
13 Nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013 TS. Nguyễn Văn Hiển - NCV. Trương Hồng Quang (chủ biên) 2018 20 10 10
14 Pháp luật bảo hiểm y tế - những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay TS. Phùng Thị Cẩm Châu 2018 20 10 10
15 Pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam TS. Đỗ Thị Dung (Chủ biên) 2018 20 10 10
16 Quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn TS. Nguyễn Văn Quyền - PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn (chủ biên) 2018 20 10 10

Stt Tên sách Tác giả Năm XB Loại TL SL Q4 BT
1 Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số theo điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam Tác giả: TS. Vũ Thị Phương Lan 2018   20 10 10
2 Bình luận bộ luật hình sự năm 2015 phần thứ hai các tội phạm (chương XV; chương XXIII) Đinh Văn Quế 2019   30 15 15
3 Bình luận khoa học Bộ luật hình sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017) TS. Nguyễn Đức Mai 2018   20 10 10
4 Các quy định pháp luật Việt Nam và quốc tế về quyền tác giả và quyền liên quan Cục bản quyền tác giả 2012 Sách tặng 4 2 2
5 Các quy định pháp luật Việt Nam về quyền tác giả và quyền liên quan  Cục bản quyền tác giả 2015 Sách tặng 4 2 2
6 Hình phạt hành chính không giam giữ trong luật hình sự Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Hồng 2019 Luận án 1 1 0
7 Kỷ yếu hội nghị tổng kết 3 năm…..bảo hộ quyền tác giả     Sách tặng 4 4 0
8 Luật doanh nghiệp Việt Nam Tình huống - Dẫn giải - Bình luận (xuất bản lần thứ tư, có sửa chữa, bổ sung) Đặng Quốc Chương,Lê Nhật Bảo,Phạm Hoài Huấn 2019   20 10 10
9 Luật thừa kế tập 1 PGS. TS Đỗ Văn Đại 2019   30 15 15
10 Luật thừa kế tập 2 PGS. TS Đỗ Văn Đại 2019   30 15 15
11 Mối quan hệ giữa lập pháp và hành pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nguyễn Mạnh Hùng 2019 Luận án 1 1 0
12 Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền theo pháp luật môi trường Việt Nam Võ Trung Tín 2019 Luận án 1 1 0
13 Phán quyết điển hình của cơ quan tài phán quốc tế về giải quyết tranh chấp biển đảo PGS. TS. Bành Quốc Tuấn,ThS. Nguyễn Chí Thắng 2018   20 10 10
14 Pháp luật đất đai Việt Nam từ năm 1945 đến nay PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến 2018   20 10 10
15 Pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ chung cư tại Việt Nam  PGS. TS. Doãn Hồng Nhung (Chủ biên)  2019   16 8 8
16 Recognition and enforcement of foreign arbitral awards Bermann, George A 2017 Sách tặng 1 1 0
17 Sách tình huống pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Khoa luật Dân sự - ĐHLTPHCM 2019   30 15 15
18 Sách tình huống Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ  Khoa luật thương mại -ĐHLTPHCM 2019   30 15 15
19 Sách tình huống: luật hôn nhân gia đình Khoa luật Dân sự - ĐHLTPHCM 2019   30 15 15
20 Sách tình huống: luật sở hữu trí tuệ VN Khoa luật Dân sự - ĐHLTPHCM 2019   30 15 15
21 Thẩm quyền hủy bản án, quyết định của hội đồng xét xử giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự Nguyễn Trần Bảo Uyên 2019 Luận văn 1 1 0
22 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Bộ luật dân sự (năm 2015) và những tình huống thực tế Luật gia. Trương Hồng Quang 2018   20 10 10
23 Từ điển thuật ngữ quyền tác giả     Sách tặng 8 3 5

  DANH MỤC TÀI LIỆU HỘI THẢO, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG    
               
Stt Tên đề tài Tác giả   Năm SL NTT BT
1
Nghiên cứu so sánh người thừa kế theo PL tại VN
ThS Nguyễn Thị Phương Thảo ĐT  cấp trường 2018 3 2 1
2 Các hợp đồng thương mại tự do thế hệ mới của Việt Nam từ chiến lược tham gia đến thách thức khi thực hiện   Hội thảo 2019 1 1 0
3 Đóng góp ý kiến về dự thảo luật hành chính công   Hội thảo 2018 4 2 2
4 Dự thảo luật trưng cầu ý dân ở VN   Hội thảo QT 2015 1 1 0
5 Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài tại toà án Việt Nam Phan Hoài Nam Luận án tiến sĩ 2018 1 1 0
6 Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự VN đối với  người dưới 18 tuổi TS. Lê Huỳnh Tấn Duy ĐT  cấp trường 2017 2 1 1
7 Khoa quản trị-10 năm hình thành và phát triển   Hội thảo 2019 2 1 1
8 Một số vụ kiện về các biện pháp kiểm dịch động thưc vật ThS Nguyễn Thị Thu Thảo ĐT  cấp trường 2018 2 1 1
9 Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật tư pháp ở VN TS. Lê Thị Nam Giang ĐT cấp Bộ 2017 3 2 1
10 Những khía cạnh pháp lý liên quan đến sự kiện TQ hạ đặt giàn khoan HD 981(Bản tiếng Anh)   Hội thảo QT 2014 2 1 1
11 Quy định PL đặc thù về phát triển thành phố HCCM và kinh nghiệm nước ngoài   Hội thảo QT 2018 7 4 3
12 Quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại : Luận án tiến sĩ  Nguyễn Đức Vinh Luận án tiến sĩ 2018 1 1 0
13 Tập quán pháp, tiền lệ pháp và việc đa dạng hóa hình thức pháp luật ở VN TS. Phan Nhật Thanh ĐT cấp Bộ 2014 3 2 1
14 Thực tiễn hợp tác đánh bắt cá trên các vùng biển tranh chấp TS. Ngô Hữu Phước Hội thảo QT 2017 3 2 1
15 Trách nhiệm hình sự cùa pháp nhân theo luật HS Australia và kinh nghiệm cho VN ThS Phan Thị Phương Hiền ĐT  cấp trường 2017 2 1 1
16 Trách nhiệm xã hội của DN trong quan hệ lao động dưới góc độ pháp lý PGS.TS. Trần Hoàng Hải ĐT cấp Bộ 2018 4 2 2
17 Xác định cha mẹ cho con được sinh ra bằng kỷ thuật hỗ trợ sinh sản ThS Ngô Thị Vân Anh ĐT  cấp trường 2018 3 2 1

Ngày 03/12/2010 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHL thay đổi tên gọi Thư viện thành Trung tâm Thông tin – Thư viện trực thuộc trường Đại học Luật TP.HCM.

Contact

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM
Cơ sở 1: 02 - Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4
Điện thoại:(84).028.39400 989  Ext (161)

Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Thành phố Thủ Đức
Điện thoại:(84). 08.62838141  Ext (361)  

Search