Thursday, 22 February 2024
Add one
TT Tên sách Tác giả Năm XB SL Q4 BT
1 Bài giảng pháp luật kinh doanh quốc tế PGS.TS. Trần Văn Nam - ThS. Trần Thị Nguyệt 2019 20 10 10
2 Bảo vệ thường dân trong luật nhân đạo quốc tế - Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn - Sách chuyên khảo TS. Phạm Hồng Hạnh  2020     20        10 10
3 Biển đông - luận bàn của các học giả trên thế giới Lê Toan (Sưu tầm và tuyển chọn) 2020 20 10 10
4 Bình luận bản án quyền sở hữu công nghiệp góc nhìn pháp luật Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc: Sách chuyên khảo  TS. Nguyễn Thái Cường 2020     20        10        10
5 Bình luận khoa học bộ luật hình sự 2015 - sửa đổi, bổ sung năm 2017 (cập nhật các văn bản mới nhất) TS. Lê Quang Thành (Chủ biên) 2020 10 5 5
6 Cách người Nhật xây dựng mối quan hệ Kawashita Kazuhiko. Dịch giả: Độc Lập 2020 10 5 5
7 Chỉ dẫn áp dụng các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ PGS.TS. Lê Thị Nam Giang 2020     20        10        10
8 Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2015 TS. Nguyễn Thúy Hiền - ThS. Tạ Đình Tuyên  2020     20        10 10
9 Đọc hiểu CISG qua thực tiễn giải quyết các tranh chấp tiêu biểu Ngô Nguyễn Thảo Vy, Nguyễn Hoàng Thái Hy 2020     20        10        10
10 Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật và tham gia giải quyết tranh chấp ngoài tòa án của luật sư Học viện Tư Pháp 2018 20 10 10
11 Giáo trình luật cạnh tranh ĐH Luật TPHCM 2020 30 15 15
12 Giáo trình quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động xuất bản TS. Vũ Mạnh Chu - TS. Vũ Thùy Dưong 2020 20 10 10
13 Giáo trình tội pham học Trịnh Tiến Việt - Nguyễn Khắc Hải (Đồng chủ biên) 2020 20 10 10
14 Hoàn thiện pháp luật về chuyển đổi giới tính ở Việt Nam TS. Nguyễn Văn Hợi
( Chủ biên)
2020     20        10 10
15 Librarianship - nghề thư viện (song ngữ anh - việt)  Nguyễn Minh Hiệp 2020 10 5 5
16 Lý giải một số vấn đề của bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 từ thực tiễn xét xử S.LS. Lưu Tiến Dũng và TS. Đặng Thanh Hoa (Đồng Chủ biên) 2020 20 10 10
17 Những nội dung mới của Bộ luật lao động năm 2019 TS. Đỗ Thị Dung 2020     20        10 10
18 Phán quyết điển hình của các cơ quan tài phán Quốc tế: tóm tắt và bình luận TS. Trần Thăng Long 2020     20        10        10
19 Pháp luật quốc tế về quản lý tài nguyên khoáng sản biển và thực tiễn của Việt Nam TS. Phạm Hồng Hạnh 2020     20        10 10
20 Pháp luật tố tụng dân sự (phần chung) - tình huống và phân tích TS. Đặng Thanh Hoa (Chủ biên) 2020 20 10 10
21 Pháp luật tố tụng dân sự (phần thủ tục giải quyết vụ án dân sự) tình huống và phân tích TS. Đặng Thanh Hoa (Chủ biên) 2020 20 10 10
22 Pháp luật và đạo đức báo chí PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang (Chủ biên) 2020 20 10 10
23 Phương pháp, quy trình và kỹ thuật nghiên cứu cơ bản trong khoa học pháp lý PGS.TS. Đỗ Minh Khôi (chủ biên) 2020     20        10        10
24 Quản trị nguồn nhân lực logistisc ở Việt Nam GS.TS. Đặng Đình Đào 2020 20 10 10
25 Thời hiệu, thừa kế và thực tiễn xét xử ( Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung) Tưởng Duy Lượng 2020     20        10 10
26 Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại - nhận thức cần thống nhất GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa 2020     20        10 10
27 Tư duy doanh nhân (the entrepreneur mind) Kevin D. Johnson. Dịch giả: Nguyệt Minh 2020 20 10 10
DANH MỤC SÁCH MỚI THÁNG 03/2021
STT Tên sách Tác giả Năm XB SL NTT BT
1 37 án lệ đầu tiên của Việt Nam: phân tích và luận giải  LS.TS. Lưu Tiến Dũng 2020 20 10 10
2 Án lệ và bình luận: quyển 2  Tòa án nhân dân tối cao 2020 20 10 10
3 Bình luận chuyên sâu chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015 PGS.TS. Đoàn Đức Lương, TS. Dương Quỳnh Hoa 2020 20 10 10
4 Bình luận khoa học luật Kinh doanh bất động sản (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020) PGS.TS.Nguyễn Quang Tuyến 2020 20 10 10
5 Cẩm nang nghiệp vụ dành cho thẩm phán, kiếm sát viên, luật sư (Trong lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự) TS. Nguyễn Thanh Hải
ThS. Châu Thanh Quyền
(Đồng chủ biên)
2020 20 10 10
6 Chân lý và sự thật Vũ Hoàng Công 2020 10 5 5
7 Chỉ dẫn pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính TS.Trương Hồng Quang 2020 20 10 10
8 Chính sách đối với người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay: Thành tựu và định hướng cho một xã hội già hóa chủ động (Sách chuyên khảo) TS. Bùi Nghĩa, TS. Nguyễn Thị Hoa, ThS. Nguyễn Hữu Hoàng (Đồng tác giả) 2020 7 4 3
9 Dịch vụ công, một số vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn Vũ Công Giao, Bùi Tiến Đạt 2020 20 10 10
10 Giải đáp vướng mắc trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em Vụ PC và QLKH, VKSNDTC 2020 20 10 10
11 Giáo trình lý luận về Nhà nước và Pháp luật (Tái bản lần thứ tư, có sửa chữa, bổ sung) GS.TS. Nguyễn Minh Đoan 2020 20 10 10
12 Hộ tịch, cẩm nang nghiệp vụ  TS. Nguyễn Công Khanh 2020 20 10 10
13 Hợp đồng tặng cho tài sản theo pháp luật VN: một số vấn đề lý luận và thực tiễn TS. Lê thị Giang 2020 20 10 10
14 Hương ước, lệ làng: quá khứ, hiện tại, tương lai LS. Lê Đức Tiết  2020 20 10 10
15 Kỷ yếu hội thảo Các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới – Tiêu chuẩn quốc tế và Thực tế tại Việt Nam Nhiều tác giả 2019 7 4 3
16 Mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức của một số quốc gia trên thế giới và khuyến nghị đối với Việt Nam TS. Đặng Xuân Hoan (chủ biên) 2020 20 10 10
17 Quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay TS. Hà Ngọc Anh 2020 20 10 10
18 Quyền về văn hóa Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội 2020 20 10 10
19 Sách chuyên khảo Hiệu lực giao dịch quyền sử dụng đất  Châu Thị Khánh Vân 2019 20 10 10
20 Sách hướng dẫn học tập môn Luật doanh nghiệp (Course book - Subject: Law on enterprises) Đào Thị Thu Hằng (Chủ biên), Lê Thị Hiền Hoa 2020 20 10 10
21 Sách tham khảo Đạo đức nghề Luật Bạch Thị Nhã Nam (Chủ biên), Nguyễn Thế Đức Tâm 2019 20 10 10
22 Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người TS. Lại Thị Thanh Bình 2020 20 10 10
23 Xây dựng lối sống tích cực của sinh viên trước tác động của cách mạng xã hội hiện nay PGS. TS. Trần Hậu Tân (chủ biên) 2020 10 5 5

 

DANH MỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ TỪ THÁNG 7-10/2020
STT Tên đề tài Họ và tên Khóa GVHD Ngày bảo vệ
1 Biện pháp tạm giam theo luật tố tụng hình sự Việt Nam Nguyễn Phương Linh 1 - Bình Thuận Ts. Lê Huỳnh Tấn Duy 10/10/2020
2 Biện pháp tạm giữ theo Luật Tố tụng hình sự Việt Nam Đinh Hải Cường 1 - Bình Thuận Ts. Lê Nguyên Thanh 10/10/2020
3 Bồi thường thiệt hại về tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất Phạm Thị Minh Trang 27 Ts. Lưu Quốc Thái 26/9/2020
4 Buộc thực hiện biện pháp bảo đảm trong quá trình giải quyết vụ án dân sự Nguyễn Thị Hoa 1 - An Giang Ts. Nguyễn Hải An 13/9/2020
5 Các tội về đua xe trái phép theo luật hình sự Việt Nam  Nguyễn Hữu Đức 26 Ts. Phan Anh Tuấn 11/9/2020
6 Căn cứ giải quyết vụ án dân sự khi chưa có điều luật áp dụng Nguyễn Văn Sơn 1 - An Giang Pgs. Ts. Đỗ Văn Đại 19/7/2020
7 Chế độ của người bị tạm giam theo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam Nguyễn Văn Đông 26 Ts. Lê Huỳnh Tấn Duy 12/9/2020
8 Chuẩn bị xét xử sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự Việt Nam Dương Thị Mận 1 - Bình Thuận Ts. Võ Thị Kim Oanh 11/10/2020
9 Đặt cọc để đảm bảo việc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai tại các dự án nhà ở thương mại Nguyễn Thị Thuận 25 Ts. Lê Minh Hùng 10/10/2020
10 Dấu hiệu định khung phạm tội có tổ chức trong Phần các tội phạm của Bộ luật hình sự Việt Nam Thạch Đoàn 1 - Bạc Liêu Ts. Phan Anh Tuấn 11/9/2020
11 Dấu hiệu định tội của tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo luật hình sự Việt Nam Huỳnh Thị Kiều Anh 2 - Sóc Trăng Ts. Phan Anh Tuấn 19/7/2020
12 Điều kiện về năng lực hành vi dân sự của cá nhân khi xác lập  giao dịch dân sự Nguyễn Thị Ngọc Trâm 25 Ts. Lê Minh Hùng 10/10/2020
13 Giới hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam Trần Tiến Diễm Hoa 25 Ts. Lê Nguyên Thanh 12/9/2020
14 Hoãn chấp hành hình phạt tù theo luật hình sự Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ Trang 1 - Bình Thuận Ts. Hoàng Thị Tuệ Phương 11/9/2020
15 Hoạt động bào chữa của trợ giúp viên pháp lý theo luật tố tụng hình sự Việt Nam Nguyễn Mộng Chi 1 - Bạc Liêu Ts. Lê Huỳnh Tấn Duy 19/7/2020
16 Hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trợ giúp viên pháp lý đối với bị hại theo luật tố tụng hình sự Việt Nam Đỗ Cẩm Lài 1 - Bạc Liêu Ts. Lê Huỳnh Tấn Duy 19/7/2020
17 Hoạt động đối chất theo Luật Tố tụng hình sự Việt Nam  Lâm Duy Thanh 2 - Sóc Trăng Ts. Lê Nguyên Thanh 12/9/2020
18 Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba trong pháp luật dân sự Việt Nam Đặng Thái Bình 27 Pgs. Ts.  Đỗ Văn Đại 12/9/2020
19 Kháng nghị giám đốc thẩm theo luật tố tụng hình sự Việt Nam Phan Ngân Giang 28 Ts. Lê Nguyên Thanh 10/10/2020
20 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện Khưu Để Dành 1 - An Giang Ts. Đặng Thanh Hoa 19/7/2020
21 Kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo luật tố tụng hình sự Việt Nam Dương Xuân Sơn 1 - Bình Thuận Ts. Võ Thị Kim Oanh 18/7/2020
22 Nghĩa vụ của người được hưởng án treo theo luật thi hành án hình sự Việt Nam Đào Thanh Tuấn 1 - Bình Thuận Ts. Võ Thị Kim Oanh 11/10/2020
23 Người chứng kiến theo luật tố tụng hình sự Việt Nam Trịnh Đặng Phong Vũ 1 - Bạc Liêu Ts. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh 18/7/2020
24 Người giúp sức trong đồng phạm theo luật hình sự Việt Nam Ngô Huỳnh Đức 30 Pgs. Ts. Nguyễn Thị Phương Hoa 12/9/2020
25 Người phiên dịch theo luật tố tụng hình sự Việt Nam Lê Phan Công Trí 1 - Bạc Liêu Ts. Võ Thị Kim Oanh 11/10/2020
26 Nhiệm vụ của Ủy bân nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo theo Luật thi hành án hình sự Việt Nam  Trần Thị Thanh Truyền 3 - Tiền Giang Ts. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh 10/10/2020
27 Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp trong các tội xâm phạm sở hữu theo luật hình sự Việt Nam Ngô Trang Thảo 1 - Bạc Liêu Ts. Lê Tường Vy 19/7/2020
28 Phạm tội hai lần trở lên theo luật hình sự Việt Nam Bùi Công Bằng 1 - Bạc Liêu Ts. Lê Tường Vy 19/7/2020
29 Pháp luật về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai Nguyễn Thị Mỹ Nhung 26 Ts. Đặng Anh Quân 26/9/2020
30 Pháp luật về điều kiện kinh doanh thực phẩm Lê Trung Hiếu 28 Ts. Nguyễn Thị Thư 27/9/2020
31 Pháp luật về hoạt động Bancassurance Chu Thục Oanh 27 Ts. Phan Thị Thành Dương 27/9/2020
32 Pháp luật về người đại diện theo pháp luật của công ty Mai Thị Ngân Hà 28 Ts. Phạm Trí Hùng 10/10/2020
33 Pháp luật về thoả thuận không cạnh tranh trong lĩnh vực lao động Ung Thị Kim Liên 30 Pgs. Ts. Trần Hoàng Hải 12/9/2020
34 Pháp luật về tổ chức, quản lý trường đại học tư thục Nguyễn Xuân Tài 27 Pgs. Ts. Bùi Xuân Hải 10/10/2020
35 Pháp luật Việt Nam về hoán đổi cổ phiếu Lâm Trọng Kha 26 Ts. Phan Thị Thành Dương 10/10/2020
36 Quy định pháp luật về phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm tài sản Ngô Bách 28 Pgs. Ts. Nguyễn Văn Vân 10/10/2020
37 Quy định pháp luật về thời hạn trong giao kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng lao động Nguyễn Song Toàn 28 Pgs. Ts. Trần Hoàng Hải 26/9/2020
38 Quyền hạn của thẩm phán chủ tọa phiên tòa trong chuẩn bị xét xử sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự Việt Nam Hồ Hoàn Kiếm 1 - Bình Thuận Ts. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh 10/10/2020
39 Quyền sửa bản án sơ thẩm của Hội đồng xét xử phúc thẩm theo luật tố tụng hình sự Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Tiên 1 - Bình Thuận Ts. Lê Nguyên Thanh 10/10/2020
40 Quyền về đời sống riêng tư cá nhân theo pháp luật Việt Nam Nguyễn Quốc Huy 27 Ts. Nguyễn Hồ Bích Hằng 17/7/2020
41 Quyền yêu cầu phản tố của bị đơn trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam Nguyễn Ngọc Sơn 28 Ts. Đặng Thanh Hoa 11/10/2020
42 Quyết định truy tố bị can theo luật tố tụng hình sự Việt Nam  Lê Trần Thọ 25 Ts. Lê Nguyên Thanh 19/7/2020
43 Rút quyết định truy tố theo luật tố tụng hình sự Việt Nam Quan Tuấn Nghĩa 1 - Bạc Liêu Ts. Võ Thị Kim Oanh 12/9/2020
44 Thiệt hại được bồi thường của người chăm sóc người có sức  khỏe bị xâm phạm theo pháp luật Việt Nam Lê Thanh Hoàng 1 - An Giang Pgs. Ts. Lê Minh Hùng 13/9/2020
45 Thủ tục đặc biệt trong trường hợp bị cáo đồng ý với nội dung buộc tội trong Luật tố tụng hình sự Liên bang Nga và kinh nghiệm cho Việt Nam Nguyễn Ngọc Ái 27 Pgs. Ts. Nguyễn Thị Phương Hoa 19/7/2020
46 Thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo Luật Tố tụng hình sự Việt Nam Nguyễn Minh Thành 2 - Sóc Trăng Ts. Lê Nguyên Thanh 19/7/2020
47 Thực hành quyền công tố trong việc tạm giữ, tạm giam theo luật tố tụng hình sự Việt Nam  Nguyễn Bảo Ngọc 26 Ts. Võ Thị Kim Oanh 18/7/2020
48 Tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh Trương Thị Thanh Thúy 28 Pgs. Ts. Nguyễn Cửu Việt 11/9/2020
49 Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân phường Nguyễn Hồ Đăng Quang 27 Pgs. Ts. Phan Nhật Thanh 11/9/2020
50 Tội cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo luật hình sự Việt Nam Võ Ngọc Tuấn 1 - Bình Thuận Ts. Hoàng Thị Tuệ Phương 19/7/2020
51 Tội đưa hối lộ theo luật hình sự Việt Nam Trần Thị Tuyết Hồng 1 - Bình Thuận Ts. Vũ Thị Thúy 11/10/2020
52 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo luật hình sự Việt Nam Nguyễn Thị Thu Thủy 28 Ts. Lê Tường Vy 11/10/2020
53 Trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo luật tố tụng hình sự Việt Nam Nguyễn Hồng Đào 1 - Bạc Liêu Ts. Lê Nguyên Thanh 18/7/2020
54 Trách nhiệm của cha mẹ đối với con chung khi ly hôn Trương Bích Thủy 25 Ts. Bùi Minh Hồng 11/10/2020
55 Trách nhiệm hình sự trong đồng phạm theo luật hình sự Việt Nam  Trần Văn Thượng 25 Pgs. Ts. Nguyễn Thị Phương Hoa 19/7/2020
56 Tranh luận của bị cáo, bị hại tại phiên tòa theo luật tố tụng hình sự Việt Nam Trần Thu Khiếm 1 - Bạc Liêu Ts. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh 18/7/2020
57 Trình tự xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự Việt Nam  Nguyễn Quốc Hùng 25 Ts. Võ Thị Kim Oanh 18/7/2020
58 Xác định tuổi của người bị buộc tội, người bị hại dưới 18 tuổi theo Luật Tố tụng hình sự Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hương 2 - Sóc Trăng Ts. Lê Nguyên Thanh 18/7/2020
59 Xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ của Tòa án theo luật tố tụng hình sự Việt Nam Võ Phương Bình 1 - Bạc Liêu Ts. Võ Thị Kim Oanh 19/7/2020
60 Yêu cầu điều tra của Viện kiểm sát theo luật tố tụng hình sự Việt Nam Nguyễn Hạ Vĩ Khôi 1 - Bình Thuận Ts. Võ Thị Kim Oanh 11/10/2020
   
   

Ngày 03/12/2010 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHL thay đổi tên gọi Thư viện thành Trung tâm Thông tin – Thư viện trực thuộc trường Đại học Luật TP.HCM.

Contact

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM
Cơ sở 1: 02 - Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4
Điện thoại:(84).028.39400 989  Ext (161)

Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Thành phố Thủ Đức
Điện thoại:(84). 08.62838141  Ext (361)  

Search