Wednesday, 07 December 2022
Add one

DANH MỤC GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 2018

STT

Tên Giáo trình

Năm XB

Số lượng

 

NTT

 

BT

1.      

Giáo trình Luật Thương mại. Tập 2

2017

10

5

5

2.      

Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng

2017

10

5

5

3.      

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. Phần chung

2017

10

5

5

4.      

Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam

2018

10

5

5

5.      

Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp Thương mại quốc tế

2017

10

5

5

6.      

Giáo trình Luật Hình sự. Phần các tội phạm. Quyển 1

2018

10

5

5


DANH MỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ
                                     
STT MSHV Họ và tên Khóa Đề tài luận văn
1 1422020237 Dương Thị Hương 22 Biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
2 1319070149 Nguyễn Thị Minh Trang 19 Điều chỉnh bằng pháp luật về hoạt động bán khống trên thị trường chứng khoán - Kinh nghiệm của Hoa Kỳ và đề xuất cho Việt Nam
3 1479020184 Dương Xuân Minh 2 - Khánh Hòa Quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
4 1422020276 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 22 Quyền của phụ nữ tham gia vào các cơ quan dân cử ở Việt Nam
5 1422020232 Bùi Thị Hoài 22 Xử phạt vi phạm hành chính về nội dung thông tin trong hoạt động báo chí

 

DANH MỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ THÁNG 05/2018

 

STT MSHV Tác giả Khóa Đề tài luận văn GVHD
1 1421020010 Trịnh Ngọc Diệu 21 Tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính Ts. Nguyễn Thị Thương Huyền
2 1479020173 Nguyễn Chí Dũng 2 - Khánh Hòa Các biện pháp bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Pgs. Ts. Nguyễn Cảnh Hợp
3 1523020094 Trương Thị Minh Thùy 23 Kiểm soát của lập pháp đối với hành pháp ở Việt Nam Pgs. Ts. Vũ Văn Nhiêm
4 1421020093 Đoàn Xuân Quang 21 Chế độ hợp đồng làm việc của viên chức Pgs. Ts. Nguyễn Cảnh Hợp
5 1563020392 Phan Hoàng Sơn 1 - Tiền Giang Xử phạt vi phạm hành chính đối với người nước ngoài vi phạm quy định về cư trú trên lãnh thổ Việt Nam Pgs. Ts. Nguyễn Cửu Việt
6 1421040163 Trịnh Quy Bình Yên 21 Đánh giá chứng cứ trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam Ts. Nguyễn Duy Thuân
7 1422040265 Vũ Đức Thành 22 Thực hành quyền công tố trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự theo Luật Tố tụng hình sự Việt Nam Ts. Nguyễn Duy Thuân
8 1524040262 Nguyễn Sơn Phước 24 Biện pháp bảo lĩnh: nghiên cứu so sánh pháp luật tố tụng hình sự Anh và kinh nghiệm cho Việt Nam Pgs. Ts. Nguyễn Thị Phương Hoa
9 1523040084 Nguyễn Phương Thảo 23 Thủ tục tố tụng hình sự đối với người bị buộc tội dưới 18 tuổi: Nghiên cứu so sánh và kinh nghiệm cho Việt Nam Ts. Lê Huỳnh Tấn Duy
10 1523040083 Lưu Thanh Thảo 23 Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo luật hình sự Việt Nam Ts. Lê Tường Vy
11 1524030247 Nguyễn Huy Hoàng 24 Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam Ts. Lê Minh Hùng
12 1421030246 Nguyễn Thị Khánh Ngân 21 Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo pháp luật Việt Nam Ts. Lê Minh Hùng

 

Stt Tên sách Tác giả Năm XB SL NTT Bình Triệu
1 Giáo trình đạo đức người cán bộ kiểm sát Trao đổi ĐH Kiềm sát HN   10 5 5
2 Giáo trình Luật dân sự - Tập 1 Nguyễn Ngọc Điện  2016 10 5 5
3 Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập 1 Trao đổi ĐH Kiềm sát HN   10 5 5
4 Giáo trình Luật tố tụng dân sự Nguyễn Thị Hồng Nhung  2016 10 5 5
5 Giáo trình luật tương trợ tư pháp Trao đổi ĐH Kiềm sát HN   10 5 5
6 Giáo trình Quản trị bán hàng Nguyễn Khánh Trung, Võ Thị Ngọc Thúy 2015 10 5 5
7 Hiệp ước Basel:Từ quy định đến thực tiễn áp dụng ở Việt Nam Nguyễn Công Gia Khánh (cb), Hoàng Trung Nghĩa  2016 10 5 5
8 Luật cạnh tranh: Quy định và tình huống Trương Trọng Hiểu  2016 15 8 7
9 Luật hợp đồng thương mại quốc tế Dương Anh Sơn, Nguyễn Văn Luyện, Lê Thị Bích Thọ  2016 10 5 5
10 Luật lao động Đoàn Thị Phương Diệp (cb), ... 2016 15 8 7
11 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm Kinh tế - Luật - ĐHQGHCM Bùi Thị Hằng Nga  2015 15 8 7
12 Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ Đào Thị Thu Hằng 2015 10 5 5
13 Phân tích kho dữ liệu trong kinh doanh Hồ Trung Thành (cb), ...  2016 10 5 5
14 Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế và quản trị Nguyễn Thị Cành (cb)  2016 10 5 5
15 Phương pháp, quy trình và kỹ thuật nghiên cứu cơ bản trong khoa học pháp lý  Đỗ Minh Khôi, 2016 15 8 7
16 Quản trị chiến lược  Phạm Hùng Cường (cb), ...  2016 10 5 5
17 Quyền tác giả trong không gian ảo Nguyễn Thị Hồng Nhung 2015 10 5 5
18 Sách chuyên khảo Hiệu quả và rủi ro trong hoạt động ngân hàng Nghiên cứu tình huống các ngân hàng thương mại Việt Nam Kinh tế - Luật - ĐHQGHCM 2015 10 5 5
19 Sách tham khảo Pháp luật về chủ thể kinh doanh Đào Thị Thu Hằng  2016 15 8 7
20 Tài liệu học tập Luật tố tụng dân sự Kinh tế - Luật - ĐHQGHCM 2015 6 3 3
21 Tài liệu học tập Luật thuế Kinh tế - Luật - ĐHQGHCM Phan Thỵ Tường Vi 2015 15 8 7
22 Tài liệu học tập Thi hành án dân sự Kinh tế - Luật - ĐHQGHCM-Huỳnh Thị Nam Hải 2015 15 8 7
   Tổng cộng     251 129 122

Stt Tài liệu Tác giả Năm XB SL Quận 4 Bình Triệu
1 Bình luận khoa học về những điểm mới trong bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 Nguyễn Thị Hồng Nhung (cb)  2017 25 13 12
2 Giáo trình giới thiệu ngành kinh doanh quốc tế Nguyễn Văn Nên, Huỳnh Thị Thúy Giang(cb), ... 2017 15 8 7
3 Hành vi khách hàng Võ Thị Ngọc Thúy (cb)  2017 15 8 7
4 Những điểm mới của luật doanh nghiệp năm 2014 và một số tranh chấp điển hình trong hoạt động của doanh nghiệp Nguyễn Tiến Hoàng, ... 2017 20 10 10
5 Pháp luật doanh nghiệp: Quy định và tình huống Bùi Thị Hằng Nga (chủ biên), Trương Trọng Hiểu, Giản Thị Lê Na  2018 16 8 8
6 Pháp luật về quản trị công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Lê Vũ Nam(cb), Lưu Minh Sang, Châu Quốc An, Lê Hà Diễm Châu  2018 20 10 10
7 Practice of internatonal trade Nguyen Tien Hoang(Chief Author), ... 2018 20 20 0
8 Tài liệu hướng dẫn học tập chuyên đề thủ tục giải quyết vụ án hình sự đối với người chưa thành niên Lê Huỳnh Tấn Duy  2018 10 5 5
9 Translation & Interpretation 1  Pham Vu Phi Ho  2018 10 5 5
10 Quan chế và phòng chống quan lại tham nhũng thời Hậu Lê - Một số vấn đề nghiên cứu Phan Ngọc Huyền 2017 10 5 5
11 Quyền chọn của nhà đầu tư và vai trò của chính phủ  trong việc giảm thiểu tổn thất do bất đối xứng thông tin trên thị trường chứng khoán VN Phạm Đức Chính (cb), ... 2018 20 10 10
   Tổng cộng     181 102 79

Ngày 03/12/2010 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHL thay đổi tên gọi Thư viện thành Trung tâm Thông tin – Thư viện trực thuộc trường Đại học Luật TP.HCM.

Contact

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM
Cơ sở 1: 02 - Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4
Điện thoại:(84).028.39400 989  Ext (161)

Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Thành phố Thủ Đức
Điện thoại:(84). 08.62838141  Ext (361)  

Search