Truy cập mạng Internet, Wifi

Print
{NỘI DUNG MINH HỌA}

* Thư viện cung cấp dịch vụ Truy cập mạng Internet và Wifi miễn phí để đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên trong trường.

* Toàn bộ hệ thống máy tính của bạn đọc (89 máy) được kết nối mạng Internet.