Thứ ba, 18 Tháng 6 2024
Add one

Chức năng

      Trung tâm Thông tin Thư viện có chức năng đảm bảo việc thu thập, lưu trữ và phổ biến, cung cấp tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu của cán bộ và sinh viên trong và ngoài trường. Hỗ trợ khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin đáp ứng nhu cầu bạn đọc.

Nhiệm vụ

      Tăng cường nguồn lực thông tin bằng việc phát triển song song hai loại hình tài liệu: tài liệu in và tài liệu điện tử. Ưu tiên  việc xây dựng và phát triển nguồn học liệu  điện tử phục vụ  đào tạo theo tín chỉ;

      Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển thông tin thư viện dài hạn và ngắn hạn; Tổ chức và điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu thư viện trong nhà trường;

      Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; thu nhận lưu chiểu các tài liệu do trường xuất bản: các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội nghị, hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường; các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

      Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu và thông tin; xây dựng hệ thống tra cứu thông tin hiện đại, thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng, quản lý các cơ sở dữ liệu, các bộ sưu tập; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật;

     Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn thông tin, tài liệu có trong thư viện và các sản phẩm, dịch vụ thông tin của Trung tâm;

     Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, các tiêu chuẩn về xử lý thông tin và các ứng dụng của công nghệ thông tin vào công tác thông tin thư viện;

      Mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế về lĩnh vực thông tin thư viện;

      Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm thông tin thư viện với Ban giám hiệu.

Phương hướng phát triển

      Tăng cường nguồn lực thông tin bằng việc phát triển song song hai loại hình tài liệu: tài liệu in và tài liệu điện tử. Ưu tiên  việc xây dựng và phát triển nguồn học liệu  điện tử phục vụ  đào tạo theo tín chỉ;

       Tiếp tục hiện đại hoá trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thông tin của Trung tâm, từng bước xây dựng thư viện điện tử;

      Tiếp tục nâng cao năng lực và trình độ của cán bộ thư viện. Chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng nghề nghiệp, tin học và ngoại ngữ cho cán bộ thư viện. Tăng cường công tác đào tạo, hướng dẫn người sử dụng thư viện;

      Kiểm tra, đối chiếu, cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm quản lý thư viện mới;

      Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ với giảng viên bổ sung tài liệu có giá trị khoa học và chất lượng;

      Hợp tác chặt chẽ với các thư viện luật trong nước và nước ngoài để chia sẻ nguồn lực thông tin, các dịch vụ thông tin thư viện và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

 

 

Hoạt động

Ngày 03/12/2010 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHL thay đổi tên gọi Thư viện thành Trung tâm Thông tin – Thư viện trực thuộc trường Đại học Luật TP.HCM.

LIÊN HỆ

Email: library@hcmulaw.edu.vn

Cơ sở 1: 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại:(84).028.39400 989  Ext (161)
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại:(84). 028.62838141  Ext (361)  

Chịu trách nhiệm nội dung:
Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TP.HCM