Thứ tư, 25 Tháng 11 2020
Add one

Kế hoạch hoạt động năm học 2013 - 2014

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2013-2014

Đơn vị:            Trung tâm – Thông tin Thư viện

Điện thoại:     08.09400989 máy nhánh 161,162;  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổng số chuyên viên:   Nam: 04;           Nữ: 08

Stt

Nội dung công tác

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN TRONG NĂM

1

- Tiếp tục cải tổ, bổ sung, những công việc trong năm 2012 - 2013 đã thực hiện, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng thông tin, trang thiết bị của cơ sở Nguyễn Tất Thành - Quận 4.

1 năm

 

2

- Trung tâm Thông tin - Thư viện cơ sở Bình Triệu sẽ hoàn thành cuối năm 2013, theo kế hoạch chung của nhà trường, đầu năm 2014 phối hợp với phòng Quản trị thiết bị bố trí xây dựng hệ thống, ổn định cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng thông tin, trang thiết bị, hoàn thiện để chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 9/2014.

1 năm

 

3

- Tiếp tục bổ sung và cập nhật tài liệu mới.

1 năm

 

4

- Tổ chức kho sách lầu 4 Lầu 5, Lầu 7, ( cơ sở Nguyễn Tất Thành) Quận 7 (cơ sở Tân Thuận), Bình Triệu theo khung phân loại LCC một cách khoa học để bạn đọc dễ tìm kiếm

  1. 11 năm
 

5

-Tiếp tục phát triển nguồn tài liệu số và hoàn thiện chính sách khai thác Thư viện số cho sinh viên các hệ đào tạo của trường.

1 năm

Công việc thường xuyên phải thực hiện

6

-Phát triển đa dạng và phong phú nguồn lực thông tin.

1 năm

Bổ sung tài liệu hàng tháng cho đơn vị và theo đề nghị của khoa, phòng ban…

7

-Chuẩn hóa phong cách phục vụ theo hướng hiện đại, làm tốt công tác thông tin, đa dạng hình thức phục vụ cho người dùng tin theo yêu cầu: trực tiếp, qua điện thoại, tin nhắn, mail, website…;

1 năm

 

II. CÔNG TÁC NHÂN SỰ

1. Kế hoạch tuyển dụng nhân sự trong năm

1.1

-Phân công nhiệm vụ và trách nhiệm quản lý cụ thể cho 2 P. Giám đốc và 2 tổ trưởng. Đồng thời sắp xếp công việc, bố trí đội ngũ nhân viên phù hợp theo từng tổ..

1 năm

 

1.2

-Bổ sung nhân sự : Tuyển thêm 4 nhân viên cho Trung tâm Thông tin - Thư viện; Tăng cường, ổn định đội ngũ cộng tác viên làm việc ở 02 cơ sở Quận 4 - Nguyễn Tất Thành và Bình Triệu - Thủ Đức.

 

Duy trì số lượng theo cơ cấu hiện tại

2. Kế hoạch bồi dưỡng nhân sự

2.1

-Tham gia các buổi học, tập huấn, toạ đàm, hội thảo chuyên môn với các thư viện bạn.

 

Theo thư mời nếu thấy phù hợp

III. CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ

1

-Chăm lo cho đời sống CBCC: Tổ chức tốt hoạt động Công đoàn (thăm hỏi, hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ dưỡng...) đối với nhân viên, cộng tác viên, cũng như quan hệ giữa các phòng ban, khoa, trung tâm trong trường.

1 năm

 

2

-Hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể: Tham gia đầy đủ khi được triệu tập.

1 năm

 

3

Nội bộ đoàn kết, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

1 năm

 

4

-Phát triển thêm Đảng viên mới tại Trung tâm.

   

VI. CÔNG TÁC KHÁC

1

-Tập huấn sử dụng Thư viện cho sinh viên K38 học viên cao học các khóa 19,20,21…

1 năm

Công việc hàng năm

2

-Tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm và làm việc tại trường.

1 năm

 

 

                                                                          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2013

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU                                            LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                               Phan Nhật Thanh

Ngày 03/12/2010 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHL thay đổi tên gọi Thư viện thành Trung tâm Thông tin – Thư viện trực thuộc trường Đại học Luật TP.HCM.

LIÊN HỆ

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM
Cơ sở 1: 02 - Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4
Điện thoại:(84).028.39400 989  Ext (161)

Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TPHCM
Điện thoại:(84). 08.62838141  Ext (361)  

Chịu trách nhiệm nội dung:
TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM