Thứ hai, 17 Tháng 6 2019
Add one

Danh mục sách mới tháng 12/2010

 

DANH MỤC SÁCH MỚI THÁNG 12/2010

TT

Tên tài liệu

Tác giả

Năm

Số lượng

Kho NTT

Kho

BT

1

An ninh xã hội đối với nông dân trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Mai Ngọc Anh

2010

6

4

2

2

Các biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng trong pháp luật Việt Nam

Đỗ Văn Đại

2010

10

8

2

3

Chính sách hỗ trợ của Nhà nước ta đối với nông dân trong điều kiện hội nhập WTO

Nguyễn Ngọc Quỳnh

2010

4

3

1

4

Chính sách tôn giáo thời Tự Đức (1848-1883)

Nguyễn Ngọc Quỳnh

2010

4

3

1

5

Chủ nghĩa tự do mới : Sách tham khảo

Phạm Quốc Trung

2010

4

3

1

6

Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự : Sách tham khảo

Nguyễn Ngọc Điện

2010

6

4

2

7

Gắn kết tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội

Trần Nguyễn Tuyên

2010

4

3

1

8

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế : Nhận dạng tranh chấp, biện pháp ngăn ngừa và phương pháp giải quyết

Nguyễn Ngọc Lâm

2010

10

8

2

9

Hương ước cổ làng xã Đồng bằng Bắc Bộ

Vũ Duy Mền

2010

4

3

1

10

Kênh đối thoại không chính thức về an ninh và chính trị kênh 2 của Asean : Sách tham khảo

Luận Thùy Dương

2010

6

4

2

11

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành

 

2010

4

3

1

12

Một số luật của Nhật Bản về đạo đức công chức chống tham nhũng : Sách tham khảo

 

2010

4

3

1

13

Một số văn bản pháp luật về thủ đô Hà Nội : Được ban hành từ năm 2005 đến năm 2010

 

2010

4

3

1

14

Đại cương lịch sử thế giới trung đại. Tập 2, Phương Đông

Đặng Đức An

2010

6

4

2

15

Đại cương lịch sử tư tưởng chính trị Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX

Nguyễn Hoài Văn

2010

6

4

2

16

Nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam hiện nay : Sách tham khảo

Dương Phú Hiệp

2010

4

3

1

17

Nguồn của Luật hình sự Việt Nam : Sách chuyên khảo

Nguyễn Anh Tuấn

2010

6

4

2

18

Những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam

Ngô Đức Thịnh

2010

4

3

1

19

Đổi mới chính sách đất đai ở Việt Nam từ lý thuyến đến thực tiễn : Sách tham khảo

Nguyễn Văn Sửu

2010

6

4

2

20

Pháp luật cạnh tranh chuyển giao công nghệ và hiệp định Trips - Kinh nghiệm cho Việt Nam

Nguyễn Thanh Tú

2010

8

6

2

21

Quản trị công ty đại chúng, niêm yết dành cho doanh nghiệp và nhà đầu tư

Lê Minh Toàn

2010

6

4

2

22

Quản trị doanh nghiệp

Trần Thị Cẩm Thanh

2010

6

4

2

23

Quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp: các văn bản quy phạm pháp luật ban hành từ tháng 4-2010 đến tháng 6-2010 về đăng ký doanh ngiệp

 

2010

4

3

1

24

Quy định pháp luật về đơn giản hóa, kiểm soát thủ tục hành chính

 

2010

4

3

1

25

Quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

 

2010

4

3

1

26

Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, hàng không dân dụng, bưu chính - viễn thông - tần số vô tuyến điện và một số lĩnh vực khác

 

2010

4

3

1

27

Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão, sản xuất - kinh doanh phân bón, thủy sản, lao động và một số lĩnh vực khác

 

2010

4

3

1

28

Rủi ro tín dụng thương mại ngân hàng : Lý luận và thực tiễn

Trương Quốc Cường

2010

6

4

2

29

Tư tưởng HCM về phát triển con người toàn diện

Nguyễn Hữu Công

2010

6

4

2

30

Tuyển tập các bản án, quyết định của tòa án Việt Nam về quyền sử dụng đất

Đỗ Văn Đại

2010

8

6

2

31

Tuyển tập các bản án quyết định của tòa án Việt Nam về tố tụng dân sự

Đỗ Văn Đại, Nguyễn Văn Tiến

2010

8

6

2

32

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật thi đua, khen thưởng / Trương Quốc Bảo

Trương Quốc Bảo

2010

4

3

1

33

Vấn đề chủ nghĩa xã hội khoa học trong tác phẩm của C.Mác - Ph. Ăngghen V.I. LêNin

Trần Chí Mỹ, Doãn Chính, Đinh Ngọc Thạch

2010

4

3

1

34

Văn hóa và con người Việt Nam trong đổi mới và hội nhập quốc tế

Hoàng Chí Bảo

2010

4

3

1

35

Về hình phạt tử hình trong luật hình sự Việt Nam : Sách tham khảo

Phạm Văn Beo

2010

6

4

2

36

Về vấn đề nhà nước và pháp luật / Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

2010

6

4

2

 

Tổng cộng

     

140

 

Ngày 03/12/2010 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHL thay đổi tên gọi Thư viện thành Trung tâm Thông tin – Thư viện trực thuộc trường Đại học Luật TP.HCM.

LIÊN HỆ

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM
Cơ sở 1: 02 - Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4
Điện thoại:(84).028.39400 989  Ext (161)

Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TPHCM
Điện thoại:(84). 08.62838141  Ext (361)  

Chịu trách nhiệm nội dung:
TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM