Chủ nhật, 16 Tháng 6 2019
Add one

Danh mục sách mới tháng 12/2018

DANH MỤC SÁCH MỚI THÁNG 12/2018
Stt Tên sách Tác giả NXB SL Q4 BT
1 Hành chính công và quản trị công - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn  TS. Nguyễn Trọng Bình  2018        20   10    10
2 Án lệ và một số quyết định của Tòa án nhân dân tối cao về dân sự, hình sự, kinh tế  Quốc hội  2018        20   10    10
3 Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (phần thứ hai - Các tội phạm), Chương XIV: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người.  Đinh Văn Quế  2018        16   10      6
4 Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015  GS. TS. Nguyễn Ngọc Anh
Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
(đồng chủ biên) 
2018        25   10    15
5 Bình luận những điểm mới của Bộ luật hình sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017)  Nguyễn Văn Thuyết (chủ biên)  2018        25   15    10
6 Điểm mới về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật dân sự hiện hành (năm 2015) và những tình huống thực tế Luật gia Trương Hồng Quang 2018        20   10    10
8 Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế  Trần Việt Dũng  2018 18   10      8
9 Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế: một số vấn đề pháp lý và thực tiễn trong bối cảnh hội nhâ5p Trần Việt Dũng, Nguyễn Thị Lan Hương 2018 18 8 8
10 Giáo trình luật hiến pháp Đại học Luật Hà Nội 2018 10 5 5
11 Giáo trình luật thi hành án Đại học Luật Hà Nội 2018 10 5 5
12 Giáo trình pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế Đại học Luật Hà Nội 2018 10 5 5
13 Giáo trình xã hội học pháp luật Đại học Luật Hà Nội 2018 10 5 5
14 Hình thức xử phạt trục xuất trong pháp luật Việt Nam  TS. Cao Vũ Minh 2018        20   10    10
15 Lễ tân ngoại giao  Võ Anh Tuấn  2018        20   10    10
16 Luật An ninh mạng  Quốc hội  2018 20   10    10
17 Luật cạnh tranh  Quốc hội  2018 20   10    10
18 Luật Quốc phòng  Quốc hội  2018 20   10    10
19 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch  Quốc hội  2018 20   10    10
20 Luật thể dục, thể thao (sửa đổi, bổ sung năm 2018)  Quốc hội  2018 20   10    10
21 Vai trò và vị thế của nữ trí thức Việt Nam trong phát triển bền vững PGS. TS. Đỗ Thị Thạch 2018        10     5      5
22 Xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay – Lý luận và thực tiễn  PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu 2018        20   10    10

Ngày 03/12/2010 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHL thay đổi tên gọi Thư viện thành Trung tâm Thông tin – Thư viện trực thuộc trường Đại học Luật TP.HCM.

LIÊN HỆ

TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM
Cơ sở 1: 02 - Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4
Điện thoại:(84).028.39400 989  Ext (161)

Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TPHCM
Điện thoại:(84). 08.62838141  Ext (361)  

Chịu trách nhiệm nội dung:
TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM