Thứ tư, 28 Tháng 2 2024
Add one

TT Tên sách Tác giả Năm XB SL Q4 BT
1 Chế độ quan lại triều Lê sơ (1428 - 1527) và những giá trị tham khảo cho cải  cách chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam hiện nay. TS. Nguyễn Thị Thu Hòa 2020 20 10 10
2 Chức năng tạo lập và áp dụng án lệ của tòa án ở Việt Nam hiện nay  TS. Đỗ Thanh Trung  2020 20 10 10
3 Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay  TS. Nguyễn Thị Tố Uyên  2019 20 10 10
4 Cưỡng chế hành chính - Lý luận và thực tiễn TS. Trần Thị Lâm Thi 2020 20 10 10
5 Giáo dục pháp luật cho trẻ em ở Việt Nam hiện nay  TS. Lê Thị Phương Nga  2018 20 10 10
6 GT luật Hiến pháp ĐHL Hà Nôi   10 5 5
7 Hồ Chí Minh     1 1 0
8 Kinh tế học của 1%: Bằng cách nào kinh tế học chính thống đã phục vụ người giàu, làm mơ hồ thực tế và bóp méo chính sách  John F.Weeks  2019 10 5 5
9 Một số biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm hành chính - Thực trạng và hướng hoàn thiện TS. Cao Vũ Minh (chủ biên) 2019 20 10 10
10 Một số vấn đề pháp lý về tài sản mã hóa, tiền mã hóa TS. Phan Chí Hiếu; TS. Nguyễn Thanh Tú (chủ biên) 2019 14 7 7
11 Nhà nước thế tục (Sách chuyên khảo)  Đỗ Quang Hưng 2020 5 3 2
12 Pháp luật kiểm soát thỏa thuận sử dụng giá - Lý thuyết và thực tiễn tại Việt Nam TS. Phạm Hoài Huấn 2020 20 10 10
13 Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư - Những vấn đề pháp lý cơ bản (Xuất bản lần thứ ba có sửa chữa, bổ sung) TS. Nguyễn Thị Dung (chủ biên) 2020 20 10 10
14 Pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo ĐHQG HN   5 3 2
15 Pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn  PGS. TS. Vũ Công Giao - PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (đồng chủ biên)  2020 15 8 7
16 Quản tri tốt và phòng, chống tham nhũng PGS. TS. Vũ Công Giao (chủ biên) 2020 20 10 10
17 Sổ tay Luật sư (Bộ 3 cuốn) Liên đoàn Luật sư Việt Nam 2019 10 5 5
18 Thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại và những vấn đề đặt ra khi thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự  PGS. TS. Nguyễn Ngọc Chí (chủ biên)  2019 20 10 10
19 Thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam hiện nay TS. Vũ Thị Mỹ Hằng 2020 15 8 7
20 Thực hiện, áp dụng và giải thích pháp luật ở Việt Nam GS. TS. Nguyễn Minh Đoan; Nguyễn Minh Đức 2019 20 10 10
21 Trách nhiệm hình sự và loại trừ trách nhiệm hình sự PGS. TS. Trịnh Tiến Việt 2019 20 10 10
22 Xây dựng và vận hành bộ máy quản lý nhà nước - một số vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay  GS. TSKH. Nguyễn Văn Thâm  2019 12 6 6

Hoạt động

Ngày 03/12/2010 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHL thay đổi tên gọi Thư viện thành Trung tâm Thông tin – Thư viện trực thuộc trường Đại học Luật TP.HCM.

LIÊN HỆ

Email: library@hcmulaw.edu.vn

Cơ sở 1: 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại:(84).028.39400 989  Ext (161)
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại:(84). 028.62838141  Ext (361)  

Chịu trách nhiệm nội dung:
Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TP.HCM