Về việc đóng cửa không phục vụ dịp lễ 30/04 và 01/05/2021

In bài này

THÔNG BÁO

VỀ THỜI GIAN ĐÓNG CỬA KHÔNG PHỤC BẠN ĐỌC

         (Thông báo ngày 29/04/2021)

Từ ngày 30/04/2021 đến hết ngày 03/05/2021 thư viện đóng cửa không phục vụ bạn đọc tại tất cả các phòng đọc tại cơ sở Nguyễn Tất Thành và Bình Triệu.
Lý do: Nghỉ lễ 30/04 - 01/05/2021
Sau thời gian thông báo ở trên thư viện hoạt động bình thường trở lại.
Lưu ý: Bạn đọc xem thông báo trên bảng tin, fanpage (Thư viện Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh), Website(library.hcmulaw.edu.vn ) của thư viện để kịp thời trả sách đúng hạn.
Trân trọng!

                                                                                                                                                                                            TT TT-TV