Thông báo về việc mở link làm bài kiểm tra và tiếp tục nhận đăng ký tập huấn

In bài này

THÔNG BÁO

Từ ngày 17/11/2021, Trung tâm Thông tin - Thư viện mở link làm bài kiểm tra kỹ năng tập huấn sử dụng thư viện đối với các bạn chưa đạt ở lần 1

Link làm bài lớp đại trà: https://forms.gle/bfUjnFEH9hvRQ8Ec8

Link làm bài lớp chất lượng cao: https://forms.gle/bBaC8P9j82KM9JLA7

Những sinh viên chưa tham gia lớp kỹ năng tập huấn sử dụng thư viện, vui lòng đăng ký qua link

Link đăng ký tập huấn: https://forms.gle/rGTUBhaJ73ExodN19 

Lưu ý:

- Sinh viên khóa 46 chưa tham gia tập huấn, đăng ký cho lớp trưởng để tập hợp và đăng ký theo form như lần đầu. 

- Bạn nào đăng ký lần 1 mà chưa tham gia với lớp, đăng ký học lại và đóng phí sau khi trở lại trường học tập trung.

Trân trọng thông báo!