Thông báo về thời gian hoàn lại tiền bảo đảm cho sinh viên ngành luật khóa 40 và ngành QTL, QTKD khóa 39

In bài này

THÔNG BÁO

Về thời gian hoàn lại tiền bảo đảm

Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo đến sinh viên ngành luật khóa 40; ngành quản trị luật, quản trị kinh doanh khóa 39 đến Trung tâm nhận lại tiền bảo đảm như sau:

Thời gian: Từ ngày 11/7/2019 đến 03/10/2019

Địa điểm: phòng A501 cơ sở Nguyễn Tất Thành hoặc phòng F202 cơ sở Bình Triệu

Lưu ý: Sinh viên đến liên hệ vào giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ Sáu.