Thông báo về thời gian hoàn lại tiền bảo đảm cho sinh viên ngành luật khóa 41 và ngành QTL, QTKD khóa 40

In bài này

THÔNG BÁO

Về thời gian hoàn lại tiền bảo đảm

Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo đến sinh viên ngành luật khóa 41; ngành quản trị luật, quản trị kinh doanh khóa 40 đến Trung tâm nhận lại tiền bảo đảm như sau:

Thời gian: Từ ngày 20/8/2020 đến 20/10/2020

Địa điểm: phòng A501 cơ sở Nguyễn Tất Thành hoặc phòng F202 cơ sở Bình Triệu

Lưu ý: Sinh viên đến liên hệ vào giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ Sáu.