Thứ năm, 28 Tháng 9 2023
Add one

LỊCH TẬP HUẤN
Từ ngày 07 - 11/11/2016
 Thời gian Ca 2
9.30 - 11.00
Ca 3
13.00 - 14.30
Ca 4
15.00 - 16.30
Thứ Hai
07/11
LE41-(Nhóm 2) TM41-2 (Nhóm 1) TM41-4 (Nhóm 2)
Thứ Ba
08/11
DS41.4 (Nhóm 1) TM41-4 (Nhóm 3) TM41-1 (Nhóm 2)
Thứ Tư
09/11
LE41-(Nhóm 3) TM41-2 (Nhóm 2) TM41-2 (Nhóm 3)
Thứ 5
10/11
DS41.4 (Nhóm 2) HS41-1 (Nhóm 1) HS41-1 (Nhóm 2)
Thứ 6
11/11
DS41.4 (Nhóm 3) CLC (QTL) Tập huấn lần 2

 

LỊCH TẬP HUẤN
Từ ngày  14 - 18/11/2016
 Thời gian
Ca 2
9.30 - 11.00
Ca 3
13.00 - 14.30
Ca 4
15.00 - 16.30
Thứ Hai
14/11
QT41-2 (Nhóm 1)
HS41-3 (Nhóm 1)
HS41-3 (Nhóm 2)
Thứ Ba
15/11
 
HS41-4 (Nhóm 1)
HS41-4 (Nhóm 2)
Thứ Tư
16/11
TM41-1 (Nhóm 3)
CLC41-E (Nhóm 1)
CLC41-E (Nhóm 2)
Thứ 5
17/11
QT41-4 (Nhóm 1)
QT41-4 (Nhóm 2)
CLC41-A (Nhóm 1)
Thứ 6
18/11
QT41-2 (Nhóm 2)
Tập huấn lần 2
CLC41-A (Nhóm 2)
 

LỊCH TẬP HUẤN
Từ ngày  21 - 25/11/2016
 Thời gian Ca 2
9.30 - 11.00
Ca 3
13.00 - 14.30
Ca 4
15.00 - 16.30
Thứ Hai
21/11
CLC41-D (Nhóm 1) QTL41-1 (Nhóm 1) HC41-1 (Nhóm 1)
Thứ Ba
22/11
QTL41-1 (Nhóm 2) QTL41-1 (Nhóm 3) QTL41-2 (Nhóm 1)
Thứ Tư
23/11
CLC41-D (Nhóm 2) HC41-1 (Nhóm 2) QTL41-2 (Nhóm 2)
Thứ 5
24/11
QTL41-2 (Nhóm 3)   DS41-2 (Nhóm 1)
Thứ 6
25/11
DS41-3 (Nhóm 1) Tập huấn lần 2 HC41-1 (Nhóm 3)

 

Ngày 03/12/2010 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHL thay đổi tên gọi Thư viện thành Trung tâm Thông tin – Thư viện trực thuộc trường Đại học Luật TP.HCM.

LIÊN HỆ

Cơ sở 1: 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại:(84).028.39400 989  Ext (161)
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Thành phố Thủ Đức
Điện thoại:(84). 028.62838141  Ext (361)  

Chịu trách nhiệm nội dung:
TT Thông tin - Thư viện Trường ĐH Luật TPHCM